หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“สมคิด” จี้เอกชนตื่นตัวแนวคิด ศก.หมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า-กลับมาใช้ซ้ำลดขยะ  

“สมคิด” หนุนภาคเอกชนร่วมสร้างการตระหนักรู้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดการขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน ด้านเอสซีจีจับมือ ดาว เคมิคอล นำร่องนำขยะพลาสติกรีไซเคิลมาผสมใช้ทำถนนยางมะตอย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ในงาน “SD Symposium 2018” ที่จัดโดยเครือซิเมนต์ไทย (SCG) วานนี้ (9 ก.ค.) ว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นสำคัญระดับโลกที่จะต้องร่วมมือกันและสร้างการตระหนักรู้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้ถูกนำกลับมาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะถูกมองเป็นเรื่องไกลตัว โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง ไม่ว่าจะวิกฤตต้มยำกุ้งที่ทำให้เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย จึงไม่มีความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ปัจจุบันประเทศดีขึ้นแล้ว จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสม รัฐต้องการปฎิรูปประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเปลี่ยนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถือเป็นนวัตกรรมและเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกื้อกูลต่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาครัฐได้กำหนด 6 ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนระยะเวลา 20 ปี โดยกำหนดกรอบนโยบายที่มุ่งเน้นการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ สัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะให้การส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับ Circular Economy รวมทั้งการประชุม ครม.ก็มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะที่ยังไม่เป็นองค์รวมด้วย ขณะที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของภาคสังคมโดยดึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เข้ามีบทบาท มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการตื่นตัว โดยภาคเอกชนควรนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตในช่วงแรกเพิ่มขึ้นแต่จะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว ส่วนภาคประชาชนควรตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ขยะต่างๆ ที่เป็นผลพวงจากการอุปโภคบริโภคได้หมุนเวียนกลับมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยสร้างประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต Mr. Peter Bakker ,President and CEO of World Business Council for Sustainable Development กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติรูปแบบการผลิตและปริโภคครั้งใหญ่ของโลก ทำให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องเริ่มที่จิตสำนักของผู้บริหารบริษัทเพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นายเจฟ วูสเตอร์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน บริษัท ดาว เคมิคอล กล่าวว่าเนื่องจากทรัพยากรโลกไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกในอนาคต ทำให้ต้องมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ โดบริษัทตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านนี้ โดยตะเริ่มตั้งแต่เลือกวัตถุดิบ การออกแบบ เพื่อให้สะดวกในการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี2568 บริษัทมีเป้าหมายนำขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนกลับมาใช้ใหม่ในรูปเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหรือนำมาผสมใช้ทถนนยางมะตอย เพือลดปัญหาขยะและวัตถุดิบในการผลิตยางมะตอย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กล่าวว่า ในปี 2573 ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวจากปัจจุบัน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเอเชีย ขณะที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรของโลกได้เป็นอย่างดี ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการนำพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการทำถนนยางมะตอย เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและชุมชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนจากคุณสมบัติของพลาสติก และช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำถนนได้ โดยตั้งเป้าปีแรกจะดำเนินการนพำลาสติกรีไซเคิลมาทำถนนยางมะตอยให้ได้ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย Manager online 09.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร