Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก้าวใหม่ฉายเอกซเรย์บนร่างคนได้ภาพสีสามมิติครั้งแรก  

นักวิทยาศาสตร์นิวซีแลนด์ฉายเอกซเรย์บนร่างคนได้เป็นภาพสีสามมิติครั้งแรก อาศัยเทคโนโลยีจากห้องแล็บฟิสิกส์ของเซิร์นที่ช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพ นำไปสู่เทคนิคช่วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ดีขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถ่ายภาพสีสามมิติของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเอเฟพีระบุว่า ความก้าวหน้าครั้งนี้เป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีการถ่ายภาพขาวดำด้วยรังสีเอกซ์แบบดั้งเดิม และเทคโนโลยีการตามรอยอนุภาคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในเครื่องเร่งอนภาคแอลเอชซี (Large Hadron Collider : LHC) ของเซิร์น (CERN) ซึ่งได้ค้นพบอนุภาคฮิกส์ไปเมื่อปี 2012 ด้านเซิร์นได้แถลงว่า เทคนิคถ่ายภาพสีเอกซเรย์นี้จะให้ภาพที่คมชัดขึ้น แม่นยำขึ้น และช่วยแพทย์ให้คำวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับเทคโนโลยีของเซิร์นที่ช่วยปรับปรุงการถ่ายภาพรังสีเอกซ์นี้ คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า “เมดิพิกซ์” (Medipix) ที่ทำงานคล้ายกล้องตรวจจับ และนับอนุภาคที่ชนเขากับแต่ละจุดภาพขณะที่เปิดชัตเตอร์ ซึ่งช่วยให้ได้ภาพที่มีความละเอียดและมีค่าเปรียบต่าง (คอนทราสต์) ที่สูงขึ้น ส่วน ฟิล บัตเลอร์ (Phil Butler) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพสีเอกซเรย์นี้ จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) นิวซีแลนด์ เสริมว่าเครื่องถ่ายภาพที่มีจุดภาพขนาดเล็กและความละเอียดของพลังงานที่แม่นยำนั้น จะทำให้เราได้ภาพถ่ายที่ไม่สามารถหาได้จากเครื่องถ่ายภาพอื่นๆ ขณะที่เซิร์นยังระบุด้วยว่า ภาพถ่ายที่ได้นั้นเผยให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกระดูก กล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเผยตำแหน่งและขนาดของเนื้อร้ายได้อีกด้วย สำหรับเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชนของนิวซีแลนด์ชื่อ มาร์ส ไบโออิมเมจิง (MARS Bioimaging) และมหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) กับมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพนี้ Manager online 17.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร