หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก้าวใหม่ฉายเอกซเรย์บนร่างคนได้ภาพสีสามมิติครั้งแรก  

นักวิทยาศาสตร์นิวซีแลนด์ฉายเอกซเรย์บนร่างคนได้เป็นภาพสีสามมิติครั้งแรก อาศัยเทคโนโลยีจากห้องแล็บฟิสิกส์ของเซิร์นที่ช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพ นำไปสู่เทคนิคช่วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ดีขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถ่ายภาพสีสามมิติของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเอเฟพีระบุว่า ความก้าวหน้าครั้งนี้เป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีการถ่ายภาพขาวดำด้วยรังสีเอกซ์แบบดั้งเดิม และเทคโนโลยีการตามรอยอนุภาคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในเครื่องเร่งอนภาคแอลเอชซี (Large Hadron Collider : LHC) ของเซิร์น (CERN) ซึ่งได้ค้นพบอนุภาคฮิกส์ไปเมื่อปี 2012 ด้านเซิร์นได้แถลงว่า เทคนิคถ่ายภาพสีเอกซเรย์นี้จะให้ภาพที่คมชัดขึ้น แม่นยำขึ้น และช่วยแพทย์ให้คำวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับเทคโนโลยีของเซิร์นที่ช่วยปรับปรุงการถ่ายภาพรังสีเอกซ์นี้ คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า “เมดิพิกซ์” (Medipix) ที่ทำงานคล้ายกล้องตรวจจับ และนับอนุภาคที่ชนเขากับแต่ละจุดภาพขณะที่เปิดชัตเตอร์ ซึ่งช่วยให้ได้ภาพที่มีความละเอียดและมีค่าเปรียบต่าง (คอนทราสต์) ที่สูงขึ้น ส่วน ฟิล บัตเลอร์ (Phil Butler) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพสีเอกซเรย์นี้ จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) นิวซีแลนด์ เสริมว่าเครื่องถ่ายภาพที่มีจุดภาพขนาดเล็กและความละเอียดของพลังงานที่แม่นยำนั้น จะทำให้เราได้ภาพถ่ายที่ไม่สามารถหาได้จากเครื่องถ่ายภาพอื่นๆ ขณะที่เซิร์นยังระบุด้วยว่า ภาพถ่ายที่ได้นั้นเผยให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกระดูก กล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเผยตำแหน่งและขนาดของเนื้อร้ายได้อีกด้วย สำหรับเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชนของนิวซีแลนด์ชื่อ มาร์ส ไบโออิมเมจิง (MARS Bioimaging) และมหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) กับมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพนี้ Manager online 17.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร