หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นวัตกรรม ยกระดับการแพทย์ไทย  

นาฬิกาวัดการสั่นสกรีนโรคพาร์กินสัน และผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกป้องกันฟันผุในเด็ก ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพคนในประเทศ นาฬิกาวัดการสั่นสกรีนโรคพาร์กินสัน และผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกป้องกันฟันผุในเด็ก ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และผลักดันสู่การใช้งานจริง ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพคนในประเทศ "สวรส.เน้นระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2557 โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้งานจริงเพื่อแก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง โดยได้ขอความร่วมมือองค์การเภสัชกรรมช่วยกระจายผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก หรืออาจจะให้กรมอนามัยช่วยแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันฟันผุ เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดจึงไม่สามารถซื้อแจกเหมือนสมัยก่อน” นายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าว จุลินทรีย์ป้องกันฟันผุ ผลิตภัณฑ์โพรโบโอติกเพื่อสุขภาพฟันดีของเด็กไทย โดย ศ.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากศึกษาและทดสอบแล้วพบว่า โพรไบโอติกสามารถป้องกันฟันผุด้วยการสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อก่อโรคฟันผุและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำลาย ทำให้จำนวนเชื้อก่อโรคฟันผุลดลง นักวิจัยได้ต่อยอดการศึกษาโดยผสมโพรโบโอติก ในนมผงสำหรับเด็กเล็ก จากนั้นติดตามผลในการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่มีฟันผุหรือที่มีฟันผุเริ่มแรก เพื่อหาความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับนมผสมโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้นมโพรไบโอติกแบบต่อเนื่อง และกลุ่มที่ได้รับ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีอัตราการเกิดฟันผุใหม่และฟันผุลุกลามน้อยกว่ากลุ่มที่ได้นมไม่มีโพรไบโอติก ทั้งยังพบว่า การชะลอฟันผุเริ่มแรกและการยับยั้งฟันผุลุกลาม สามารถช่วยเปลี่ยนไปเป็นฟันปกติได้ ดังนั้น การได้รับนมโพรไบโอติกเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอในการป้องกันฟันผุได้ ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี โพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei SD1 ให้กับบริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในรูปแบบผงผสมกับเครื่องดื่มหรืออาหาร และอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี โพรไบโอติกสายพันธุ์Lactobacillus rhamnosus SD11 กับ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ในรูปแบบโยเกิร์ตพร้อมดื่ม นมอัดเม็ด และ บริษัท เดนทัล สวีส จำกัด ในรูปแบบของลูกอมฟันไม่ผุ สกรีนการสั่นโรคพาร์กินสัน นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และทีมงาน ได้พัฒนาอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายนาฬิกาใช้วัดการสั่นเพื่อวินิจฉัยโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรักษาให้กับแพทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท โดยสามารถใช้ทดแทนแบบประเมินทางคลินิก (UPDRS) ทำให้วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ตรงตามอาการ ผลงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในสถานพยาบาล 50-100 แห่ง โดยแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเรื่องพาร์กินสัน ค่าตรวจเครื่องมือนี้ประมาณ 700 บาทสามารถเบิกจ่ายได้หมด ขณะที่ถ้าเป็นเครื่องนำเข้ามีราคา 1 ล้านบาท หากเครื่องนี้ทดสอบแล้วผ่านและพร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์ ราคาต้นทุนจะอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้น “ที่ผ่านมา อุปกรณ์วัดการสั่นได้มีผู้ประดิษฐ์และพัฒนามาแล้วหลายรุ่น แต่ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ ยังไม่มี” นายแพทย์รุ่งโรจน์ กล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ตรวจรักษา ทำการประเมินอาการสั่น ซึ่งโรคพาร์กินสันมีแบบแผนการสั่นที่จำเพาะ นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดครองเบื้องต้นหรือการประเมินทางคลินิกร่วมกับการใช้แบบประเมิน UPDRS โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น ทำให้การประเมินถูกจำกัดเพียงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เท่านั้น ที่สำคัญ ประเทศไทยมีแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทเพียง 400 คน ไม่เพียงพอต่อการให้การรักษา ซึ่งจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยพาร์กินสันได้รับการรักษากับแพทย์ทั่วไปถึง 82% ทำให้การวินิจฉัยโรคช้าหรือผิดพลาดบ่อยครั้ง จึงมั่นใจว่าสิ่งประดิษฐ์บนข้อมือดังกล่าวจะเป็นทางออกให้กับระบบสาธารณสุขไทย Bangkokbiznews 23.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร