หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าสถิตช่วยแมงมุมลอยตัวกลางอากาศ   

เอริกา มอร์ลี่ย์ กับ เดเนียล โรเบิร์ต สองนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสโตล ในประเทศอังกฤษ เกิดความสนใจที่จะค้นหาคำอธิบายถึงความสามารถในการร่อนตัวกลางอากาศของเเมงมุม นักวิจัยทั้งสองคิดว่าเ เมงมุมอาจสามารถรับรู้สนามไฟฟ้าสถิตในอากาศได้เเละใช้ประโยชน์สนามไฟฟ้าสถิตในการร่อนตัว ทีมนักวิจัยได้สร้างกล่องขึ้นหนึ่งกล่อง โดยมีจานโลหะติดอยู่ที่ก้นกล่อง เเละจานอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ด้านบน เพื่อช่วยส่งต่อคลื่นไฟฟ้า หลังจากนั้น ทีมนักวิจัยปล่อยแมงมุมหลายตัวลงไปในกล่อง ก่อนจะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรเเละเฝ้าสังเกตดูปฏิกริยาของแมงมุมต่อสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดสนามไฟฟ้าขึ้น แมงมุมในกล่องยกส่วนท้องขึ้นไปในอากาศเเละเริ่มเขย่งเท้า ก่อนที่จะปล่อยเส้นใยไหมออกมาเพื่อลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศ โดยนักวิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่า การลอยตัวสูงขึ้น และในขณะที่เเมงมุมทั้งหมดกำลังค่อยๆ ลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศ ทีมนักวิจัยได้ปิดวงจรไฟฟ้า แมงมุมกลับตกลงมาสู่พื้น การทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เเมงมุมสามารถรับสัมผัสจากสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ เเละตอบสนองด้วยการปล่อยใยไหมออกมาในช่วงเวลาที่จวบเหมาะเ เต่ทีมนักวิจัยในอังกฤษทีมนี้ต้องการค้นหาว่าแมงมุมทำได้อย่างไร มอร์ลี่ย์ กล่าวว่า ในฐานะนักชีววิทยาด้านระบบประสาทสัมผัส ตนเองใคร่รู้ว่าเเมงมุมใช้ระบบประสาทสัมผัสแบบใดในการตรวจหาสนามไฟฟ้า ทีมงานรู้ว่าเเมงมุมมีขนที่มีความละเอียดอ่อนมากต่อการเคลื่อนตัวของอากาศหรือเเม้เเต่เสียง ทำให้ทีมงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่เเมงมุมอาจจะใช้ขนของมันในการตรวจหาสนามไฟฟ้า นักวิจัยได้สังเกตุขนที่ขาของเเมงมุมว่า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ ลมและสนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปได้ที่เเมงมุมจะใช้ขนที่ขาในการตรวจหาสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเเละลม เเมงมุมอาจใช้ทั้งสนามไฟฟ้าเเละลมช่วยในการลอยตัวขึ้นกลางอากาศเเละร่อนตัวไปมากลางอากาศ มอร์ลี่ย์ กล่าวว่า เเมงมุมไม่ได้เป็นสัตว์ไร้กระดูกเพียงชนิดเดียวที่ลอยตัวขึ้นกลางอากาศ ตัวหนอนผีเสื้อเเละไรเเมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องก็สามารถลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้เช่นกัน นักวิจัยหวังว่า จะมีนักวิจัยคนอื่นๆ ทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อดูว่าสัตว์ขาปล้องชนิดอื่นๆตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าเเละลมเช่นเดียวกับเเมงมุมหรือไม่ Voice of America 22.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร