Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าสถิตช่วยแมงมุมลอยตัวกลางอากาศ   

เอริกา มอร์ลี่ย์ กับ เดเนียล โรเบิร์ต สองนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสโตล ในประเทศอังกฤษ เกิดความสนใจที่จะค้นหาคำอธิบายถึงความสามารถในการร่อนตัวกลางอากาศของเเมงมุม นักวิจัยทั้งสองคิดว่าเ เมงมุมอาจสามารถรับรู้สนามไฟฟ้าสถิตในอากาศได้เเละใช้ประโยชน์สนามไฟฟ้าสถิตในการร่อนตัว ทีมนักวิจัยได้สร้างกล่องขึ้นหนึ่งกล่อง โดยมีจานโลหะติดอยู่ที่ก้นกล่อง เเละจานอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ด้านบน เพื่อช่วยส่งต่อคลื่นไฟฟ้า หลังจากนั้น ทีมนักวิจัยปล่อยแมงมุมหลายตัวลงไปในกล่อง ก่อนจะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรเเละเฝ้าสังเกตดูปฏิกริยาของแมงมุมต่อสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดสนามไฟฟ้าขึ้น แมงมุมในกล่องยกส่วนท้องขึ้นไปในอากาศเเละเริ่มเขย่งเท้า ก่อนที่จะปล่อยเส้นใยไหมออกมาเพื่อลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศ โดยนักวิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่า การลอยตัวสูงขึ้น และในขณะที่เเมงมุมทั้งหมดกำลังค่อยๆ ลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศ ทีมนักวิจัยได้ปิดวงจรไฟฟ้า แมงมุมกลับตกลงมาสู่พื้น การทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เเมงมุมสามารถรับสัมผัสจากสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ เเละตอบสนองด้วยการปล่อยใยไหมออกมาในช่วงเวลาที่จวบเหมาะเ เต่ทีมนักวิจัยในอังกฤษทีมนี้ต้องการค้นหาว่าแมงมุมทำได้อย่างไร มอร์ลี่ย์ กล่าวว่า ในฐานะนักชีววิทยาด้านระบบประสาทสัมผัส ตนเองใคร่รู้ว่าเเมงมุมใช้ระบบประสาทสัมผัสแบบใดในการตรวจหาสนามไฟฟ้า ทีมงานรู้ว่าเเมงมุมมีขนที่มีความละเอียดอ่อนมากต่อการเคลื่อนตัวของอากาศหรือเเม้เเต่เสียง ทำให้ทีมงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่เเมงมุมอาจจะใช้ขนของมันในการตรวจหาสนามไฟฟ้า นักวิจัยได้สังเกตุขนที่ขาของเเมงมุมว่า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ ลมและสนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปได้ที่เเมงมุมจะใช้ขนที่ขาในการตรวจหาสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเเละลม เเมงมุมอาจใช้ทั้งสนามไฟฟ้าเเละลมช่วยในการลอยตัวขึ้นกลางอากาศเเละร่อนตัวไปมากลางอากาศ มอร์ลี่ย์ กล่าวว่า เเมงมุมไม่ได้เป็นสัตว์ไร้กระดูกเพียงชนิดเดียวที่ลอยตัวขึ้นกลางอากาศ ตัวหนอนผีเสื้อเเละไรเเมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องก็สามารถลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้เช่นกัน นักวิจัยหวังว่า จะมีนักวิจัยคนอื่นๆ ทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อดูว่าสัตว์ขาปล้องชนิดอื่นๆตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าเเละลมเช่นเดียวกับเเมงมุมหรือไม่ Voice of America 22.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร