Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยคิดค้นการตรวจเลือดเพื่อหา 'เซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรง'   

นักวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อทดสอบการเป็นมะเร็งผิวหนัง Melanoma ได้เป็นครั้งแรก แนวทางดังกล่าวที่คิดค้นขึ้นโดยคณะวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Western Australia อาจสามารถนำมาใช้แทนวิธีการตรวจมะเร็งผิวหนังปัจจุบัน ที่ทำผ่านการวิเคราะห์ชิ้นส่วนเซลล์และตรวจผิวหนัง เจ้าหน้าที่ที่ทำการศึกษาเชื่อว่า การตรวจเลือดสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งผิวหนังได้ทันท่วงทีมากกว่าวิธีเดิมๆ ดังนั้นนักวิจัยหวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกจากการตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ในระยะเริ่มแรก ก่อนการลุกลามไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คน วิธีการตรวจเลือดสามารถระบุการเป็นมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้น กว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่เป็นโรคดังกล่าว อาจารย์ Mel Ziman ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยมะเร็งผิวหนัง Melanoma ที่ Edith Cowan University กล่าวว่า หากสามารถตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ในช่วงเริ่มต้น และกำจัดเซลล์ที่มีปัญหาออกไปได้ ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตไปอีก 5 ถึง 10 ปี ในระดับความเป็นไปได้ที่สูงถึง 98 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ เธอบอกด้วยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงมะเร็งอยากที่จะเห็นคนทั่วไปรู้สึกว่าการตรวจมะเร็งผิวหนังเป็นเรื่องปกติ เพื่อที่จะได้จัดการกับโรคดังกล่าวได้แต่เนิ่นๆ ทั้งนี้เทคนิคการตรวจหามะเร็งผิวหนัง Melanoma ผ่านการดูผลเลือด ไม่สามารถใช้ได้กับมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น Melanoma เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ร้ายแรงที่สุด และมักเกิดจากการรับรังสี UV มากเกินไป ในประเทศออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ ประมาณ 1,500 คนต่อปี นักวิจัยกล่าวว่า ต้องมีการทดลองต่อไปเพื่อเพิ่มความเเม่นยำให้เป็น ร้อยละ 90 ในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมะเร็ง Melanoma และน่าจะใช้เวลาศึกษาพัฒนาต่อไปจากนี้อีก 5 ปี ก่อนที่จะมีการใช้วิธีนี้อย่างแพร่หลายได้ Voice of America 23.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร