หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชงบรรจุ “โรค” ควรใช้ “กัญชา” รักษาเพิ่ม ทั้งแข็งเกร็ง ปวดจากระบบประสาท โรคทางสมอง  

"หมอธีระวัฒน์” ชงอาการและโรค ที่ควรใช้ “กัญชา” รักษาเพิ่มเติมจาก 3 กลุ่มโรค ทั้งอาการแข็งเกร็ง ปวดจากความผิดปกติระบบประสาท และโรคทางสมอง เสนอ คกก.พิจารณากัญชาทางการแพทย์และ รมว.สธ.แล้ว วันนี้ (30 ก.ค.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เบื้องต้นกัญชาสามารถใช้รักษาได้ใน 3 โรค คือ แก้คลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักในเด็ก และปลอกประสาทอักเสบ อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายสำคัญของการปลดล็อกกัญชา คือ การให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ตนได้รวบรวมข้อมูลในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะโรคต่างๆ ที่ควรจะมีการบรรจุเพิ่มเติม ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว่า ภาวะโรคที่ควรบรรจุเพิ่มเติม อาทิ อาการแข็งเกร็ง การบิดของกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง เช่น จากเส้นเลือดตันหรือแตก ความผิดปกติที่ระดับของไขสันหลัง หรือ เด็กหลังคลอดที่มีสมองพิการ หรือเจริญเติบโตผิดปกติ เป็นต้น อาการปวดทรมานที่นอกเหนือจากมะเร็ง หรือปวดจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรือระบบประสาท เช่น อาการปวดจากการอักเสบของข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ซึ่งปกติจะตัองใช้ยาแก้ปวดอย่างรุนแรง ภาวะของการปฏิเสธอาหารทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตประสาท anorexia nervosa และโรคทางกายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับจิตใจ โรคทางสมอง ได้แก่ โรคพาร์กินสันส์ และโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ ที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเพราะสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ “การใช้ยังคงต้องระวัง เนื่องจากทำให้กระบวนการของสมองในการสั่งปฏิบัติงาน จะเฉื่อยลงบ้าง และจำเป็นต้องระวังอย่างกวดขัน ในการทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงอันตราย รวมทั้งการขับรถ ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ต้องมีความเป็นห่วงมาก เพราะจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยซึ่งมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตนเอง และทำให้เป็นภาระกับคนรอบข้างถึงระดับที่ต้องมีคนในครอบครัวอยู่เป็นเพื่อนตลอดหรือต้องจ้างคนมาช่วยหรือต้องส่งไปยังสถานพักฟื้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับคนเดียวแต่มีผลกระทบกับคนรอบข้างไปทั่ว” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า จะเห็นว่ากัญชาสามารถนำมารักษาได้มากกว่าใน 3 กลุ่มโรคที่ทางคณะกรรมการย่อยได้ทำการเสนอ ซึ่งประเทศไทยมีกัญชาอยู่ทั่วไป แต่ถูกจำกัดและมองข้ามประโยชน์ ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจโดยเริ่มจากคณะกรรมการย่อย เพราะคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ได้มีข้อจำกัด โดยข้อมูลทั้งหมดตนส่งไปยังคณะกรรมการ และ รมว.สธ.พิจารณาแล้ว Manager online 30.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร