หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระดูกเทียมยืดหยุ่นได้จาก 'เครื่องพิมพ์สามมิติ' เปลี่ยนโฉมหน้าการผ่าตัดกระดูก   

ศัลยแพทย์กระดูก เนียราฟ ชาห์ (Nirav Shah) เชี่ยวชาญด้านกระดูกหัวไหล่เเละหัวเข่า เขาผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกหัวไหล่ให้กับ ลูซี บอยยาดเจนซ์ (Lucie Boyadjian) เมื่อสามเดือนที่เเล้ว ศัลยแพทย์ใช้ข้อต่อหัวไหล่เทียมไททาเนียมในการผ่าตัด และลูซี่รู้สึกเป็นปกติดี เเต่ผลการผ่าตัดจะเป็นอย่างไร หากศัลยแพทย์สามารถสั่งกระดูกข้อต่อหัวไหล่เทียมผลิตขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งสั่งพิมพ์ได้ตามขนาดของหัวไหล่ของลูซี่ ราเมล ชาห์ (Ramille Shah) นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และภรรยาของนายแพทย์ชาห์ ได้ร่วมมือกับอดัม เจคัส วิศวกร ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ (National Science Foundation) พัฒนากระดูกเทียมแบบใหม่ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เรียกว่า "Hyper-elastic Bone" นายแพทย์ชาห์กล่าวว่า รามิลกับอดัมได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามากจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการผ่าตัดกระดูก รามิล ชาห์ กล่าวว่า เครื่องพิมพ์สามมิติช่วยให้ทีมงานของตนพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมได้ตามขนาดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ ยกตัวอย่าง หากผู้ป่วยได้รับอาการบาดเจ็บที่กระดูกหุ้มสมองกับกระดูกใบหน้า ทีมงานสามารถสแกนกระดูกส่วนที่เสียหาย เเละพิมพ์ชิ้นกระดูกเทียมออกมาให้ได้ขนาดเเละรูปทรงที่จำเป็นต้องใช้ กระดูกเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงชนิดใหม่นี้แตกต่างจากกระดูกจริงของผู้ป่วยและกระดูกเทียมที่ทำจากโลหะกับเซรามิกชนิดดั้งเดิม ตรงที่ทำจากเซรามิกที่มีความยืดหยุ่น และสามารถกลับคืนสู่รูปทรงปกติได้เเม้จะถูกกดทับเเรงๆ การผลิตกระดูกเทียมยืดหยุ่นได้ เริ่มจากน้ำหมึกเเละถูกพิมพ์ออกมาตามรูปทรงเเละขนาดที่ศัลยแพทย์ต้องการใช้งาน ขั้นตอนนี้ทำได้อย่างรวดเร็วเเละพิมพ์ได้ในอุณหภูมิห้อง รามิล ชาห์ ผู้พัฒนาวัสดุกระดูกเทียมยืดหยุ่นสูง กล่าวว่า เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์วัสดุได้ตามแต่เราต้องการ พิมพ์ลงได้ทุกพื้นผิวเเละรูปทรงเเละทีมงานยังพิมพ์วัสดุออกมาในรูปแผ่นอีกด้วย เธอกล่าวว่า แผ่นกระดูกเทียมชนิดบางที่พิมพ์ออกมาสามารถนำไปตัดออกเป็นรูปทรงและขนาดที่แพทย์ต้องการในการใช้งาน อาจจะม้วนหรืออาจจะใช้ในรูปแผ่นปิดแผลก็ได้และหลังจากผ่าตัดเเล้ว กระดูกเทียมยืดหยุ่นสูงช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเติบโต นักวิจัยกล่าวว่า เมื่อฝังชิ้นกระดูกเทียมแก่ผู้ป่วยเเล้ว กระดูกเทียม hyper-elastic จะค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกจริงของผู้ป่วยในที่สุด กระดูกใหม่ที่ว่านี้ราคาถูกกว่ากระดูกเทียมชนิดอื่นๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน เเละใช้งานได้ดีกว่าในห้องผ่าตัด นายแพทย์ชาห์กล่าวว่า ศัลยแพทย์พร้อมที่จะอ้าเเขนรับความก้าวหน้านี้เพื่อช่วยปรับปรุงการผ่าตัดกระดูกแก่ผู้ป่วย Voice of America 02.08.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร