Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อวัยวะเทียมยุคหน้า ปลูกถ่ายด้วยวัสดุแกรฟีน  

ดร.อดิสร อัพเดตความก้าวหน้าของ แกรฟีน วัสดุคาร์บอนสุดมหัศจรรย์ ที่รุกเข้าสู่วงการแพทย์แล้ว เมื่อนักวิจัยอังกฤษใช้สร้างอวัยวะภายในเทียม เช่น หลอดลม หลอดเลือด แข็งแรงทนทานกว่าวัสดุเที่ยมในปัจจุบัน เวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม หรือ Regenerative Medicine และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หรือ Tissue Engineering นับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคสมัยใหม่ที่ในปัจจุบันเริ่มมีความเป็นไปได้ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันเราสามารถสร้างอวัยวะเทียมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และนำมาใช้ทดแทนอวัยวะที่เสื่อมไปได้จริง ไม่ว่าจะเป็น หลอดลมใหญ่ (Trachea) หลอดเลือดหัวใจสำหรับบายพาส ท่อน้ำตา จมูกและใบหู เป็นต้น ด้วยการใช้วัสดุก้าวหน้าขั้นสูง (Advanced Materials)สมัยใหม่ต่างๆ รวมทั้ง แกรฟีน (graphene) วัสดุคาร์บอนสองมิติซึ่งเป็นวัสดุมหัศจรรย์แห่งยุคนี้ก็ว่าได้ เพื่อสร้างอวัยวะเทียมที่มีขนาดเล็กลงได้ แข็งแรงทนทาน และเข้าได้กับร่างกายมนุษย์ โดยไม่ถูกต่อต้านจากร่างกาย แม้ว่าที่ผ่านมา แกรฟีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้มากนักในผลิตอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เนื่องจากความเป็นพิษของมันต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์ ถ้าเข้าไปอยู่ในร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นักวิจัยชาวอังกฤษสามารถคิดค้นการใช้แกรฟีนคอมพอสิตกับพอลิเมอร์ หรือวัสดุอื่นๆ โดยต้องการใช้คุณสมบัติเรื่องความแข็งแรง น้ำหนักเบา คุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรค ความยืดหยุ่น ทนต่อการกัดกร่อน ของแกรฟีนมาช่วยทำให้ วัสดุฝังในได้ (Implantable Materials) เหล่านี้เป็นจริงขึ้นมา ทำให้แกรฟีนคอมพอสิตเป็นวัสดุในอุดมคติของวัสดุที่สามารถเข้าได้กับมนุษย์เลยทีเดียว นักวิจัยจากบริษัท NanoRegMed ของสหราชอาณาจักร ได้คิดค้นวัสดุคอมพอสิต (composite) ระหว่าง polycaprolactone (PCL) กับแกรฟีน โดยที่สามารถปรับสภาพให้เข้าได้กับเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้โดยทำให้แผ่นแกรฟีนแทรกเข้าไปอยู่ด้านในของโครงข่ายพอลิเมอร์ ดังนั้น แกรฟีนจะถูกห่อหุ้มอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้แกรฟีนสัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรง วัสดุคอมพอสิตแกรฟีนดังกล่าวมีความแข็งแรงมาก ทนแรงได้ถึง 80 กิโลกรัม และที่สำคัญคือสามารถขึ้นรูปได้ด้วยการพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) แล้วนำไปเป็นโครง (scaffold) เพื่อเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ ให้กลายเป็น อวัยวะเทียม ขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุคอมพอสิตดังกล่าวเพื่อสร้างหลอดเลือดแดงเทียม ที่ติดกับแอนตี้บอดี้ ทำจากสายโปรตีนเพปไทด์ที่ด้านในผนังของหลอดเลือดเทียม ทำให้กลายเป็นเยื่อบุผนังหลอดเลือด ถึงแม้ว่าวัสดุทางการแพทย์ที่กล่าวมานี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม จะต้องผ่านการทดสอบทางคลินิกก่อน แต่ความฝันที่จะมีวัสดุก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถปรับแต่งให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงเพื่อใช้สร้างอวัยวะเทียมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ก็ไม่ไกลเกินความจริง นอกจากเรื่อง การสร้างอวัยวะเทียมแล้วแกรฟีนคอมพอสิตยังถูกนำไปใช้สำหรับการสร้างกระดูกเทียมเพื่อฝังในร่างกายด้วย และมีการใช้แกรฟีนคอมพอสิตกับสังกะสีออกไซด์เพื่อเคลือบฟันให้ทนทานต่อการกัดกร่อนอีกด้วย ดังนั้น แกรฟีนคอมพอสิตจึงเป็นวัสดุก้าวหน้าขั้นสูงสำหรับการแพทย์สมัยใหม่ที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่ง *บทความโดย ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Bangkokbiznews 03.09.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร