Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สธ.เปิดคัดกรอง "อาการดาวน์" หญิงท้องอายุ 35 ปีขึ้นไปฟรี ใช้ตรวจเลือดแทนเจาะน้ำคร่ำ รู้ผลใน 7 วัน  

สธ.เปิดคัดกรอง "อาการดาวน์" หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษาฟรี ด้วยวิธีการเจาะเลือด ลดเสี่ยงจากการเจาะน้ำคร่ำ หวังคัดกรองได้มากขึ้น จัดส่งตรวจศูนย์วิทย์นครสวรรค์ รองรับได้ถึง 1 แสนคน สปสช.เล็งขยายสิทธิครอบคลุมทุกกลุ่มอายุในปี 63 เผยหญิงอายุมากกว่า 35 ปี ทารกเสี่ยงดาวน์ 2-3 เท่า วันนี้ (21 ก.ย.) นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเปิดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทั่วประเทศ ว่า หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ทารกมีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการดาวน์ซินโดรมสูง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทำให้เด็กมีระดับสติปัญญาต่ำ พัฒนาการช้า หัวใจและต่อมไทรอยด์ผิดปกติแต่กำเนิด ทั้งนี้ ประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 700,000 ราย คาดว่า มีทารกเกิดใหม่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ปีละ 1,000 ราย โดยเด็กดาวน์ซินโดรม 1 คน มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต 2.5 ล้านบาท การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ จึงช่วยลดทอนปัญหา เพราะเมื่อพบความเสี่ยงก็จะให้บริการคำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวต่อไป นพ.ธวัช กล่าวว่า การตรวจคัดกรองจะใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งจากการนำร่องดำเนินการใน 3 พื้นที่ โดย 3 มหาวิทยาลัย คือ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และม.สงขลานครินทร์ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 พบว่า มีความคุ้มค่า น่าจะขยายทั้งประเทศ จึงเกิดการบูรณาการทำงานเรื่องนี้ร่วมกัน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง ให้แก่หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นทั้งประเทศทุกสิทธิการรักษา ซึ่งหากอาจมีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุของการตั้งครรภ์ต่อไป นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ก็มีการให้บริการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์มาตลอด แต่คนมักกังวลเรื่องความปลอดภัยหรืออาการแทรกซ้อนของการเจาะน้ำคร่ำตรวจ จึงเลือกใช้วิธีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยการเจาะเลือด ซึ่งได้รับการยอมรับจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในการใช้ตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ตรวจด้วยวิธีการนี้แล้วแม่นยำที่สุด เพื่อให้เกิดการคัดกรองได้มากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยกว่า ไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจทุกราย หากพบว่ามีความเสี่ยงจึงค่อยเจาะน้ำคร่ำตรวจยืนยันให้แน่ชัดภายหลัง ทั้งนี้ วิธีเจาะเลือดตรวจเดิมมีราคาสูงมาก 4-8 พันบาท ในเอกชน 8 พัน - 1หมื่นบาท เพราะมีการตรวจกันน้อย แต่เมื่อ สปสช.เข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้ราคาลดลงมาเหลือเพียงพันกว่าบาท Manager online 21.09.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร