Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทย์โนเบลตั้งเป้าวิจัยมะเร็งต่อเพื่อช่วยคนให้ได้มากที่สุด  

นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาแพทย์ปีล่าสุด ปฏิญาณตนเดินหน้างานวิจัยรักษามะเร็งต่อ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด และจะยินดีมากหากผู้ป่วยพ้นทุกข์ทรมานได้ด้วยงานวิจัยของเขา ทาสุกุ ฮอนโจ (Tasuku Honjo) นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต (University of Kyoto) ญี่ปุ่น เปิดใจกับสื่อมวลชน หลังทราบว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสีรศาสตร์และการแพทย์ ประจำปี 2018 ร่วมกับ เจมส์ พี อัลลิสัน (James P. Allison) จากศูนย์มะเร็งเอ็มดีแอนเดอร์สันมหาวิทยาลัยเท็กซัส (University of Texas MD Anderson Cancer Center) สหรัฐฯ ฮอนโจและอัลลิสันได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานวิจัยเพื่อบำบัดมะเร็ง ซึ่งอาศัยกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อต่อสู้กับมะเร็ง โดยวิธีปล่อยการหยุดระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้โจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังทราบผลรางวัลโนเบลที่ประกาศเป็นสาขาแรกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2018 ฮอนโจแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยเกียวโตว่า เขาปฏิญาณตนที่จะทำงานของตัวเองในด้านการบำบัดรักษามะเร็ง เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานให้ได้มากที่สุด “ผมอยากจะทำงานงานวิจัยของผมต่อไป ดังนั้นการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้มากกว่าที่เคย” ฮอนโจกล่าว และบอกด้วยว่า เขาจะมีความสุขมหาศาล เมื่อมีคนบอกว่าพวกเขารอดพ้นจากการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ด้วยงานของเขา แต่เหนือกว่านั้นการที่เขาได้รับรางวัลทรงเกียรติอย่างโนเบลนั้น เขารู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากจริงๆ ฮอนโจทราบข่าวว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลขณะที่กำลังปรึกษาหารือในรายงานวิชาการกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเขามีความสุขมาก และยินดีปรีดาไปพร้อมๆ กัน แต่ก็อึ้งด้วยเช่นกัน Manager online 01.09.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร