Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักดาราศาสตร์อาจพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งแรก  

นักดาราศาสตร์เผยข้อมูลที่อาจจะเป็นหลักฐานของการค้นพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งแรก โดยใช้ข้อมูลจากกล้องฮับเบิลและกล้องเคปเลอร์ พร้อมคาดหวังกล้องโทรทรรศน์อวกาศตัวใหม่จะเผยภาพของวัตถุที่น่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงนี้ องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เผยข้อมูลว่า นักดาราศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble) และกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ (Kepler) ของนาซา และพบหลักฐานที่อาจจะเป็นการค้นพบดวงจันทร์โคจรรอบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะครั้งแรก ว่าที่ดวงจันทร์นอกระบบสุริยะนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสง สังเกตจากตำแหน่งท้องฟ้าในกลุ่มดาวหงส์ (Cygnus constellation) โดยโคจรรอบดาวดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเคปเลอร์ -1625 (Kepler-1625) อย่างไรก็ตาม นักวิจัยระบุว่าดวงจันทร์นี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน และยังต้องอาศัยการสังเกตเพิ่มเติมจากกล้องฮับเบิล ทางด้าน โทมัส ซูร์บูเกน (Thomas Zurbuchen) ผู้ช่วยผู้อำนวยการของแผนกอำนวยการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนาซาที่สำนักงานใหญ่ในวอชิงตัน กล่าวถึงการทำงานครั้งนี้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฎิบัติงานร่วมกันของ 2 ภารกิจของนาซา “หากได้รับการยืนยัน การค้นพบครั้งนี้จะเขย่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการกำเนิดดวงจันทร์ และองค์ประกอบของดวงจันทร์สร้างขึ้นจากอะไร” ซูร์บูเกนกล่าว Manager online 04.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร