Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บ.จีนร่วมพัฒนานวัตกรรม 'พลาสติก' ละลายน้ำได้ ลดมลภาวะทางทะเล  

ไชน่าเดลี่ (11 ต.ค.) บริษัทจีนร่วมพัฒนานวัตกรรมพลาสติกละลายน้ำได้ ลดปัญหามลภาวะทางทะเล รายงานข่าวกล่าวว่า นักธุรกิจชาวชิลี โรแบร์โต แอสเตเต้ (Roberto Astete) ผู้ก่อตั้งบริษัท Solubag SpA ซึ่งมีแนวคิดผลิตพลาสติกที่สามารถละลายน้ำ ได้ร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าของเขาในมณฑลกว่างตง Polye Materials Co. ผลิตถุงผ้าพลาสติกที่ละลายน้ำ และวางจำหน่ายในประเทศชิลี เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากประเทศชิลีออกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกตามร้านค้า ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศทั้งหมด และต้องใช้เวลาหลายศตวรรษสำหรับการย่อยสลาย การทดสอบกระเป๋าที่ผลิตร่วมโดย Solubag SpA กับ Polye Materials Co. ซึ่งละลายในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และ Astete ได้ดื่มส่วนผสมในระหว่างการแถลงข่าว เพื่อรับรองความปลอดภัยจริง (ภาพไชน่าเดลี) เฉิน กัง ประธาน Polyrocks Chemical Co บริษัท แม่ของ Polye ให้ข้อมูลว่า ถุงพลาสติกนี้ทำจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็น PVA ก๊าซธรรมชาติหรือคาร์ไบด์แคลเซียม ละลายในน้ำได้ในไม่กี่นาที จึงไม่ทำให้สัตว์ทะเล เป็นอันตราย และมลพิษทั้งในน้ำและดิน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ทั้งนี้ PVA ถูกนำมาใช้ในการผลิตสี กาวและสิ่งทอนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมา และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฟิล์ม PVA ยังใช้กันอย่างกว้างขวางในการบรรจุหีบห่อ นายฉุย เยว่เฟย นักประดิษฐ์ถุงและวิศวกรอาวุโสของ South China University of Technology ในกวางโจว กล่าวว่า ได้ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา PVA ในห้องทดลองและเสร็จสิ้นการทดลองของเขาในปีพ.ศ. 2551 จนได้รับความสนใจจาก บริษัท Polyrocks ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ที่ทนไฟ อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกชนิดนี้ ยังมีปัญหาความยืดหยุ่นกับความร้อน ทำให้ฉีกขาดง่าย จึงยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรม โรแบร์โต แอสเตเต้ นักธุรกิจชาวชิลี กล่าวว่า "ผมอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกมาตลอดและคิดว่าถึงเวลาแล้ว เราไม่สามารถใช้ถุงปิโตรเคมีได้อีกต่อไป ผมพยายามนำเสนอนวัตกรรมนี้กับผู้ผลิตในยุโรปและอเมริกาเป็นอันดับแรก แต่พวกเขาไม่ค่อยสนใจ เพราะอัตรากำไรของถุงช้อปปิ้งมีน้อยมาก ผมจึงมาร่วมธุรกิจที่ประเทศจีน" Manager online 11.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร