Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วงการแพทย์งุนงง!! โรคลึกลับทำให้เด็กเกิดอาการไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลัน   

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต่างพากันงุนงงกับอาการเจ็บป่วยที่ลึกลับ และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ซึ่งดูเหมือนว่าสามารถทำร้ายเด็กจนเป็นอัมพาตได้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แพทย์ยืนยันว่ามีผู้ป่วยไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลันถึง 62 รายใน 22 รัฐ และยังมีผู้ที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยอาการเดียวกันนี้และกำลังได้รับการตรวจวินิจฉัยอีก 65 ราย Nancy Messonnier เจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งศูนย์ควบคุมโรค กล่าวว่า ยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับ AFM (Acute Flaccid Myelitis) หรืออาการไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลัน และไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหน แต่ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่ลึกลับนี้ได้ แต่ที่ทราบแน่นอนคือ กว่า 90% ของผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยนี้เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ป่วยโรคนี้มักจะเกิดปัญหาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตบริเวณใบหน้า คอ หลัง แขนและขา อาการอัมพาตเกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เด็กๆ มีไข้ และมีอาการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรักษาเฉพาะทางสำหรับโรคนี้ ส่วนใหญ่แล้วอาการนี้จะหายไปเอง แต่สำหรับผลกระทบในระยะยาวนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด Nancy Messonnier กล่าวว่าโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ตัดเชื้อไวรัสบางอย่างซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคนี้ออกไป เช่น ไวรัสโปลิโอ และไวรัสเวสท์ไนล์ แต่สิ่งที่ทำให้แพทย์สับสนมากก็คือ จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเพียงปีเว้นปีเท่านั้น กล่าวคือเด็กป่วยเป็นโรคนี้กันมากเมื่อปี ค.ศ. 2014, 2016 และในปีนี้ ส่วนปี 2015 และ 2017 มีผู้ป่วยโรคนี้เพียงไม่กี่ราย แพทย์พยายามผลักดันให้พ่อแม่ดูแลบุตรหลานขั้นพื้นฐาน เช่น การล้างมือ และการฉีดสเปรย์กันแมลงเพื่อป้องกันยุงกัด และฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ถ้าหากลูกๆ ของคุณรู้สึกอ่อนแอ หรือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ควรให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยทันที Voice of America 21.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร