Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยทดลองปราบ 'ยุงก้นปล่อง' ด้วยพันธุวิศวกรรมตกแต่งยีน  

ยุงเป็นตัวเเพร่ระบาดเชื้อมาลาเรียที่ทำให้คนเสียชีวิตราว 429,000 คนทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ดังนั้นวิธีการกำจัดยุงวิธีใหม่นี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในการทดลอง ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) สามารถกำจัดยุงสายพันธุ์ก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะของเชื้อมาลาเรีย โดยทีมงานใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ศาสตราจารย์ แอนเดรีย คริสซานติ (Andrea Crisanti) หนึ่งในหัวหน้าทีมงานวิจัยนี้ กล่าวว่า เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมนี้ช่วยให้พันธุกรรมยุงที่ได้รับการตกแต่งใหม่ เเพร่จากยุงตัวหนึ่งไปยังยุงตัวอื่นๆ ทั้งหมดได้ การตกแต่งพันธุกรรมดังกล่าวไปรบกวนการทำงานของพันธุกรรมตัวหนึ่งของยุง ที่ทำหน้าที่แยกความแตกต่างทางเพศของยุง ศาสตราจารย์คริสซานติ กล่าวว่า หากทำลายยีนที่แยกแยะความเเตกต่างทางเพศของยุงตัวเมีย ยุงก็ไม่สามารถพัฒนาเป็นยุงตัวเมียได้ แต่จะพัฒนาเป็นยุงไม่ใช่ทั้งเพศเมียหรือเพศผู้เรียกว่า intersex ยุงชนิดใหม่นี้จะไม่กัดคน ซึ่งเป็นผลดีมาก เเละไม่สามารถวางไข่ได้ จึงไม่ขยายพันธุ์ได้ และเมื่อยุงไม่สามารถเเพร่พันธุ์ได้ ยุงทั้งสายพันธุ์จะตายลงเเละหมดไปภายในเจ็ดรุ่นของยุง แต่ทีมงานยังมีคำถามอยู่ว่า หากนำไปใช้กับยุงในสภาพธรรมชาติจริงๆ จะได้ผลแบบเดียวกับการทดลองหรือไม่ ศาสตราจารย์คริสซานติ กล่าวว่า ทีมงานได้ย้ายยุงในการทดลองไปไว้ในพื้นที่ควบคุมที่เลียนแบบสภาพเเวดล้อมเขตร้อน การทดลองในขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความคงที่เเละความสามารถของยีนปรับเเต่งในการแพร่ข้ามสายพันธุ์ของยุง ทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้พันธุกรรมที่ถูกปรับแต่งแพร่ไปสู่ยุงสายพันธุ์อื่นๆ เเละกำจัดประชากรยุงในจำนวนที่มากเกินไป เพราะนก กบ เเละสัตว์ชนิดอื่นๆ ยังต้องกินยุงเป็นอาหาร ขณะนี้การทดสอบยังจำกัดอยู่เฉพาะในห้องทดลองเท่านั้น โดยคาดว่าการทดสอบกับยุงในธรรมชาติอาจเป็นไปได้ภายใน 5 ถึง 10 ปีต่อจากนี้ Voice of America 22.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร