Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คาด ก.อุดมศึกษาฯ ทำงานได้หลังเลือกตั้ง จับตา "สุภัทร-สรนิต"ว่าที่ปลัดกระทรวงใหม่  

"หมออุดม" คาดร่างพ.ร.บ.การอุดมฯ ผ่าน สนช.3 วาระรวดภายใน กลางเดือนธ.ค.นี้ ทำงานได้จริงหลังเลือกตั้ง ก.พ.62 เล็งถก "สุวิทย์" จัดกำลังคนชี้ ก.พ.เป็นตัวประสาน จับตา "สุภัทร-สรนิต" ชิง เก้าอี้ที่ปลัดสะเต็ม ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสะเต็ม (STEM) แล้วนั้น ขั้นตอนจากนี้จะเข้าสู้การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งคิดว่า จะผ่านการพิจารณาทั้ง 3 วาระภายในกลางเดือนธ.ค. 2561 จากนั้นตนจะเดินหน้าเรื่องโครงสร้างและการโยกย้ายคน ให้เสร็จทันก่อนเลือกตั้ง คาดว่ากระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะสามารถทำงานได้จริงในช่วงกลางเดือนก.พ. 2562 ซึ่งหลังเลือกตั้งหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาก็สามารถทำงานได้ทันที รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการเกลี่ยกำลังคน จะต้องหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นตัวกลาง ขณะที่ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งจะเป็นซี11 ตำแหน่งเดียวนั้น โดยหลักการคงต้องพิจารณา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และนพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท. ก่อนว่า ใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ส่วนอีกคนก็ต้องหาตำแหน่งให้ ซึ่งจะต้องสมศักดิ์ศรี เพราะเป็นซี 11 เช่นเดียวกัน หรืออาจพิจารณาอธิการบดีที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม เวลานี้ยังเหลือร่างพ.ร.บ.บริหารราชการพระทรวง พ.ศ.... ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ... ซึ่งยังไม่ผ่านครม. ไม่มีปัญหา สามารถนำไปประกบภายหลังได้ การจะตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวงการอุดมฯ ถือว่าสำคัญที่สุด ส่วน หน่วยงานวิจัยที่อยู่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นั้น ตอนนี้ไม่มีปัญหา เพราะเป็นคำสั่งนายกฯต้องทำตาม “เรื่องชื่อย่อของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ใช้ชื่อ สะเต็ม เป็นความคิดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้หารือร่วมกันแล้ว เพื่อให้เข้าใจง่ายว่า ยืนยันกระทรวงนี้เน้นทั้งด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง อีกทั้งเมื่อไปต่างประเทศก็เข้าใจง่าย เมื่อเอ่ยชื่อกระทรวงสะเต็ม ผมเองไม่มีปัญหา ชื่ออะไรก็ได้ แต่ขอให้ตั้งกระทรวงให้ได้ก่อนเลือกตั้ง” นพ.อุดมกล่าว Manager online 26.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร