Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

2 มหาเศรษฐีรักษ์โลก ลงขันร่วม 6 พันล้าน บำบัดมลพิษมหาสมุทรทั่วโลก  

ลองจินตนาการดูว่า เมื่อคุณกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินเหลือเฟือใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่ไหมดในชาตินี้ คุณจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง ของหรู ดูแพง ไลฟ์สไตล์ดูดีผุดขึ้นในหัวคุณมากมาย ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นใครก็ต้องคิดแบบนั้นเช่นกัน แต่วันนี้เราคงต้องขอยกย่อง 2 มหาเศรษฐี อย่าง เรย์ ดาลิโอ และ ไมเคิล บลูมเบิร์ก ที่ทั้งคู่ติดทำเนียบ 200 มหาเศรษฐีโลกของฟอร์บส์ ได้ออกมาทำเรื่องที่น่ายกย่องชื่นชมอย่างยิ่ง นั่นก็คือการที่ทั้งคู่ต่างควักกระเป๋าลงขันรวมกันมากกว่า 6 พันล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำหรับการบำบัดมลภาวะต่างๆ ในมหาสมุทรทั่วโลก โดยสองมหาเศรษฐีได้ประกาศการสนับสนุนเงินทุนในงานสัมนามหาสมุทรโลก ที่จัดขึ้นที่อินโดนีเซียเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เงินทุนของพวกเขาจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรทางน้ำและทะเลทั่วโลก โดย ไมเคิล บลูมเบิร์ก ได้กล่าวว่า "น้ำคือองค์ประกอบสำคัญ 2 ใน 3 ของโลก ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต้องอาศัยทรัพยากรจากน้ำในการดำรงชีวิต ดังนั้น มันจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมของน้ำบนโลกใบนี้ดีขึ้น ยั่งยืนขึ้น" Manager online 07.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร