Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

มจธ. พัฒนา ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค  

มจธ. พัฒนา ไส้กรองน้ำเซรามิก ตอบโจทย์คนรักกิจกรรมผจญภัยอย่างการเดินป่า ปีนเขา หรือตั้งแคมป์ ซึ่งหาน้ำดื่มได้ยาก และเป็นภาระในการพกพา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี พร้อมทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วยนางสาวณจิต สุวรรณจิตร นายรชานนท์ ไชยอุปละ และ นายสหวัชร อยู่มั่นธรรมา พัฒนาผลงานนวัตกรรม NViro Filter ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถดื่มได้ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี กล่าวว่า NViro Filter เป็นไส้กรองเซรามิกที่เคลือบด้วยออกไซด์ของสังกะสีและแมงกานีส โดยที่สังกะสีและแมงกานีสที่ใช้นั้นสกัดมาจากผงถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ที่ใช้แล้ว ทำให้ได้สังกะสี และแมงกานีสที่มีความบริสุทธิ์ เมื่อเคลือบบนผิวของไส้กรองเซรามิกแล้ว สังกะสีออกไซด์จะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค ส่วนแมงกานีสออกไซด์จะทำหน้าที่ดักจับสารหนูในน้ำ พร้อมทั้งการกรองสารแขวนลอยด้วยรูพรุนของไส้กรองเซรามิกที่สามารถกักอนุภาคได้ถึงระดับไมครอน “NViro Filter ใช้งานง่าย เพียงแค่สวมลงในกระบอกน้ำ แล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่าน โดยไม่ต้องใช้ปั๊ม หรือกระแสไฟฟ้า ก็จะได้น้ำที่ผ่านการกรองอนุภาคแขวนลอย ปราศจากเชื้อโรค และไม่มีสารหนู โดยไส้กรองเซรามิก 1 ชิ้น มีน้ำหนัก 25 กรัม สามารถใช้กรองน้ำได้ 5 ลิตร หรือเทียบเท่ากับน้ำใช้ในการดื่ม ประกอบอาหาร หรือล้างหน้า สำหรับ 1 คน ใน 1 วัน” ผลงานนวัตกรรมนี้ได้พัฒนาต่อยอดร่วมกับ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบการใช้งานจริง ต่อไปในอนาคต และยังคว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จาก Asia Invention Creativity Association งานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ World Invention Innovation Contest 2018 (WiC 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี Manager online 20.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร