Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยไขวิธี “แมว” ใช้ลิ้นทำความสะอาด  

นักวิจัยในสหรัฐฯ ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอความเร็วสูง ไขคำตอบแมวใช้ลิ้นทำความสะอาดอย่างไร พบหนามแหลมในลิ้นแมวทำหน้าที่เหมือนหลอดจุ่มน้ำ ดูดเอาน้ำลายออกมาทำความสะอาด ตกแต่งขนและกำจัดสิ่งสกปรก ชี้เป็นแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาหวีสำหรับจัดแต่งทรงผมมนุษย์ในอนาคต รายงานทางวิชาการของนักวิจัยสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวารสารโพรซีดิงส์ออฟเดอะเนชันนัลอะคาเดมีออฟไซน์ (Proceedings of the National Academy of Sciences) ฉบับพิชญพิจารณ์ (peer-reviewed) เผยความลับในการทำความสะอาดขนแมวด้วยลิ้นที่ต่างไปจากความเข้าใจเดิมๆ รายงานระบุว่า ลิ้นแมวนั้นมีหนามรูปกระบวยเล็กๆ ที่เรียกว่า “ฟิลิฟอร์มปาปิลเล” (filiform papillae) อยู่ประมาณ 300 แท่ง ซึ่งหนามเหล่านั้นจะอุ้มน้ำลายแมวเพื่อใช้ทำความสะอาดขน โดยก่อนหน้านั้นเชื่อว่าหนามแหลมๆ นี้คล้ายกรงเล็บเล็กๆ แต่ในความเป็นจริงโครงสร้างในลิ้นแมวนี้สร้างขึ้นจากเคราตินเป็นรูปตัว U ที่มีรูอยู่ตรงปลาย เมื่อดูดเอาน้ำลายในปากแมวแล้วส่งต่อไปที่ขนและผิวหนังแมว “มันเหมืนอท่อครึ่งอัน คล้ายๆ หลอดกาแฟที่เราจุ่มลงในของเหลว แล้วของเหลวถูกดึงขึ้นมาในโพรงหลอดนิดหน่อย พอแมวเริ่มแต่งขนก็จะดึงเอาน้ำลายนี้เข้าไปที่หนามแหลม และส่งต่อไปในขนลึกๆ ได้ และช่วยกระจายน้ำลายไปทั่วทุกขน” อเล็กซิส โนเอล (Alexis Noel) นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจอร์เจียเทค (Georgia Tech Research Institute) ซึ่งมีพื้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลอธิบายแก่เอเอฟพี ทั้งนี้ แมวใช้เวลาทำความสะอาดตัวเองถึง 1 ใน 4 ของชีวิต การทำความสะอาดขนช่วยกำจัดหมัด สิ่งสกปรก และความร้อนส่วนเกิน โดยขนด้านนอกทำหน้าที่ปกป้องร่างกาย ส่วนขนชั้นในช่วยให้ความอบอุ่น และแมวยังใช้เวลานอนประมาณวันละ 14 ชั่วโมง นักวิจัยใช้แมวถึง 6 ประเภทสำหรับการศึกษานี้ โดยมีทั้งแมวบ้าน เสือและสิงโตในการทดลองด้วย อีกทั้งยังผ่าวิเคราะห์ลิ้นของแมวที่ตายแล้ว รวมถึงบันทึกวิดีโอขณะแมวบ้านกำลังเลียขนด้วยกล้องความเร็วสูง จากการศึกษานี้นักวิจัยระบุถึงแนวทางในการประยุกต์ว่า นำไปพัฒนาเป็นหวีจัดแต่งทรงผมสำหรับมนุษย์ได้ในอนาคต หรือแม้กระทั่งการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม “นี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทคโนโลยีการทำความสะอาดพรม อย่างการกระจายน้ำยาทำความสะอาดลงลึกไปในชั้นพรม” โนเอลบอกถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษานี้ Manager online 22.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร