Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

หัวเว่ย จุดพลุบริการประชุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์  

“หัวเว่ย” สบช่องการปรับใช้คลาวด์ในไทยโตไม่หยุด เปิดตัว “คลาวด์ ลิงค์" ระบบการประชุมทางไกลเทเลเพรสเซนส์โฉมใหม่ ชูจุดต่างเป็นระบบแบบออลอินวัน ใช้งานง่าย ราคาคุ้มค่ากว่าคู่แข่ง นายต๋ง อู่ รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อสารคลาวด์ระดับองค์กรและฝ่ายขายโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย กล่าวว่า การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน ด้วยเทรนด์ดังกล่าว ล่าสุด หัวเว่ยได้เปิดตัว “คลาวด์ ลิงค์(CloudLink)” ระบบการประชุมทางไกลเทเลเพรสเซนส์ (Telepresence) รุ่นใหม่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ปลายทางสำหรับการประชุมผ่านวีดิโออัจฉริยะแบบออลอินวัน(CloudLink Board) พร้อมด้วยอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อการประชุมผ่านวีดิโอแบบอัลตร้าเอชดี(CloudLink Box) ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการประสานการทำงานและการสื่อสารในองค์กรสู่ยุคอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม ทว่าที่เห็นว่ามีโอกาสคือภาคการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในส่วนที่ไม่มีความพร้อมทางบุคคลากร โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เทียบกับผลิตภัณฑ์ของผู้เล่นรายอื่นๆ หัวเว่ยให้ข้อเสนอที่ดีกว่า ต่างกับคู่แข่งที่ทั้งราคาสูงกว่า การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก ไม่เป็นแบบออลอินวันและต้องแยกส่วนในการใช้งาน “เป้าหมายของเรามุ่งพัฒนาโซลูชั่นการสื่อสารเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบสำนักงานอัจฉริยะ ระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ และพัฒนาโซลูชั่นในกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันหวังที่จะได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อช่วยทรานส์ฟอร์มรูปแบบการประสานงานและการสื่อสารขององค์กร รองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย” เขาประเมินว่า ภาพรวมตลาดระบบการประชุมทางไกลในประเทศไทยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ทว่าด้วยการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) รวมถึงคลาวด์ ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้นจึงคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน “ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ขณะที่ความร่วมมือและการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” นายอู่ กล่าว Bangkokbiznews 26.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร