Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑ์ 'สมิธโซเนียน' จัดแสดงฟอสซิลสัตว์โบราณใต้ทะเล   

ตอนที่ทวีปอเมริกาใต้เคลื่อนตัวแยกออกจากทวีปแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว บรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีสัตว์ทะเลนักล่าเหยื่อที่ดุร้ายเเละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลชนิดอื่นๆ มากมาย เริ่มเข้าไปอาศัยในพื้นที่ทะเลแห่งใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งของแองโกล่า (Angola) มาทุกวันนี้ นักบรรพชีวินต่างกำลังศึกษาซากฟอสซิลที่ขุดพบตามเหวต่างๆ ตามแนวชายฝั่งทะเลที่แองโกล่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือกันระหว่างทีมนักวิจัยจากแองโกล่า อเมริกา โปรตุเกส เเละเนเธอร์เเลนด์ ที่เรียกว่า Projecto PaleoAngola หลุยส์ เจคอบส์ ศาสตราจารย์แห่งมห่าวิทยาลัย Southern Methodist กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยรู้ว่ามีซากฟอสซิลที่นั่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นฟอสซิลที่ดีแค่ไหน และเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่เเละไม่มีใครรู้จัก เจคอบส์เป็นสมาชิกของทีมนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist ที่มีส่วนช่วยในการเตรียมซากฟอสซิลเหล่านี้ในการจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสถาบันสมิธโซเนียน ในกรุงวอชิงตัน เขากล่าวว่า ในงานนิทรรศการนี้ ผู้เข้าชมคนใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถชมเเละเปรียบเทียบระบบนิเวศวิทยาเเละสัตว์ทะเลโบราณในยุคครีเทเชียสเมื่อ 72 ล้านปีที่แล้ว กับระบบนิเวศวิทยาในปัจจุบันว่ามีความคล้ายกันอย่างไร Voice of America 26.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร