Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทย์ฯผู้สร้าง'ทารกตัดแต่งพันธุกรรม'ระงับการทดลอง หลังถูกทั่วโลกรุมประณาม  

เอเอฟพี - นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้อ้างว่าประสบความสำเร็จในการสร้างทารกตัดแต่งพันธุกรรมคนแรกของโลกได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อปกป้องเด็กจากเชื้อไวรัส HIV ในวันพุธ(28พ.ย.) ออกมาปกป้องกระบวนการอันเป็นที่ถกเถียงอย่างสูงของตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็แถลงระงับการทดลองหลังมีเสียงโวยวายจากทั่วโลก เหอ เจี้ยนกุ้ย ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชาวจีน กล่าวกับที่ประชุมสัมมนาชีวการแพทย์ในฮ่องกง ว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในการตัดต่อแก้ไขดีเอ็นเอของทารกแฝดคู่หน่งซึ่งถือกำเนิดจากบิดาที่ติดเชื้อ HIV ความสำเร็จที่อาจเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญ อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการทดลอง ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบอิสระ กระพือปฏิกิริยาโต้กลับ ด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างรุมประณามว่างานของเขานั้นไร้จรรยาบรรณ "การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกถูกระงับสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน" เหอกล่าว "สำหรับเคสพิเศษนี้ ผมรู้สึกภาคภูมิใจ แน่นอนว่า ผมรู้สึกภาคภูมิใตอย่างที่สุด" ศาสตราจารย์รายนี้ระบุว่าทารกแฝดหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ได้รับการตัดต่อแก้ไขดีเอ็นเอเพื่อปกป้องพวกเธอจากการติดเชื้อ HIV ทั้งนี้มีพ่อแม่เข้าสมัครใจเข้าร่วมวิจัย 8 คู่ โดยคนพ่อมีผลบวกของการตรวจเชื้อเอชไอวี ส่วนฝ่ายแม่มีผลการตรวจเชื่้อเอชไอวีเป็นลบ แต่มีการถอนตัวแล้ว 1 คู่ ก่อนที่จะประกาศหยุดงานวิจัยดังกล่าว การเปิดเผยการทดลองครั้งนี้กระพือเหตุโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตัวอ่อนที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม ขณะเดียวกันการตัดต่อตัวอ่อนของมนุษย์อาจก่อการกลายพันธุ์โดยไม่ตั้งใจในส่วนอื่นๆ หรือที่เรียกกันว่าการจับยีนเป้าหมายผิดพลาด (Off-target effects) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบไปตลอดทั้งชีวิต "เหล่าอาสาสมัครได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงของการคงอยู่ของการจับยีนเป้าหมายผิดพลาดและตัดสินใจสอดใส่ยีน" เหอกล่าวในวันพุธ(28พ.ย.) พร้อมเผยว่าเขาออกเงินส่วนตัวในค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของคนไข้ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยของเขาในเมืองเซินเจิ้น ทางภาคใต้ของจีน "ไม่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้" ในส่วนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาเทิร์น ได้ปลีกตัวออกห่างจาก เหอ โดยบอกว่าเขาถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และชี้ว่า เหอ ละเมิดหลักจริยธรรมขององค์กรอย่างร้ายแรง Manager online 28.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร