Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ตรวจอากาศแบบพกพา : เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์  

ตรวจอากาศแบบพกพา – ทีมแอตโมทิวบ์ จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัว “แอตโมทิวบ์ 2.0” อุปกรณ์ตรวจคุณภาพอากาศแบบพกพา ขนาดเล็กกะทัดรัดคล้ายแท่งลิปสติก น้ำหนักเบาเพียง 40 กรัม พกติดตัวก็สะดวก แขวนเป็นพวงกุญแจติดกระเป๋าก็สบาย การใช้งานแสนง่าย แค่เชื่อมต่อแอตโมทิวบ์ 2.0 กับแอพพลิเคชั่นแอตโมทิวบ์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน รองรับทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส แค่เปิดเครื่องและติดตามผลทางแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้จะได้รู้ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศบริเวณรอบๆ ตัวนั้นมีความปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากพบว่ามีมลภาวะสูงผู้ใช้จะได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน นอกจากคุณภาพอากาศแล้วยังตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และบ่งบอกปริมาณสารพิษที่ก่อมลภาวะได้ด้วย อาทิ ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ สารฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซีน สารก่อมะเร็ง อะเซทัลดีไฮด์ สารทำละลายแอซีโทน ก๊าซโพรเพน สารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโทลูอีนหรือเมทิลเบนซีนซึ่งเป็นของเหลวที่ไม่ละลายในน้ำ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าของสารต่างๆ ที่อุปกรณ์ตรวจ จับได้ รวมถึงรายงานข้อมูลที่เก็บบันทึกตั้งแต่เริ่มใช้แอตโมทิวบ์ 2.0 ว่า ใช้งานมานานกี่ชั่วโมง เจอกับคุณภาพอากาศดีกี่ชั่วโมง เช่นเดียวกับระยะเวลาที่เจอสภาพอากาศปานกลาง อากาศปนเปื้อนมลพิษ และสภาพอากาศที่เป็นมลพิษรุนแรง ข่าวสดออนไลน์ 04.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร