Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

จีนพัฒนาเมกะโปรเจกต์โลกตะลึง เครื่องสแกนสมอง MRI “ขั้นเทพ” ปฏิวัติการศึกษาทางสมอง  

เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์รายงาน (10 ธ.ค.) จีนกำลังทุ่มงบฯนับพันล้านหยวน ดันเมกะโปรเจกต์เครื่องสแกนสมองที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ด้วยสนามแม่เหล็กพลังแรงสูงสุด จะสามารถตรวจสอบโครงสร้างและกิจกรรมในระบบประสาททุกๆเส้นในสมองของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมกะโปรเจกต์นี้ มีเป้าหมายคือ สร้างเครื่องมือระบบการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) หรือ MRI ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก โดยเครื่องสแกนที่นักวิทยาศาสตร์จีนกำลังพัฒนานี้ ไม่เพียงสามารถถ่ายภาพอย่างรวดเร็วพร้อมเก็บรายละเอียดได้มากอย่างที่เครื่องมือสแกนฯที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ และยังสามารถติดตามสารเคมี ได้แก่ โซเดียม ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ซึ่งเป็นตัวนำส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายเส้นประสาท เพื่อศึกษาการรับรู้ความรู้สึกตัว (consciousness) และโรคทางสมอง อย่างเช่น พาร์คินสัน “เครื่องมือสแกนสมองที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ ซึ่งใช้งบนับพันล้านหยวน จะปฏิวัติการศึกษาด้านสมอง” นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของโครงการฯ ซึ่งดำเนินการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีก้าวหน้า นครเซินเจิ้น (Shenzhen Institutes of Advanced Technology) สังกัดบัณทิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์จีน เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง สถาบันเทคโนโลยีก้าวหน้า นครเซินเจิ้น แถลงอภิมหาโครงการฯดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้ว โดยรัฐบาลกลางได้รับรองเฟสแรกของโครงการฯแล้ว “งบประมาณทั้งสิ้นที่ใช้สำหรับพัฒนาเครื่องสแกนสมองนี้ มากยิ่งกว่าเมกะโปรเจกต์กล้องโทรทรรศน์วิทยุ "ฟาสต์"” นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เผยนาม กล่าว นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เผยนามคนเดิม กล่าวต่อว่า เครื่องสแกนสมองที่กำลังพัฒนานี้จะตรวจสอบถึงแหล่งที่มาระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงการรับรู้หรือความรู้สึกตัว และอาจจะล้ำลึกไปถึงด้านวิญญาณ (soul) นักวิจัยชี้ว่าเรื่องวิญญาณ ยังเป็นประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรง ทั้งผู้นำด้านศาสนา นักปรัชญา ไปถึงบุคคลทั่วไป หลายคนเชื่อเกี่ยวกับการมีอยู่ของวิญญาณ และต่างก็มีทฤษฎีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่สำหรับแวดวงวิทยาศาสตร์ ยังไม่พบหลักฐานด้านกายภาพ ที่สามารถนำมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ สำหรับเมกะโปรเจกต์โลกตะลึงที่จีนทำแล้วเสร็จ คือ กล้องโทรทรรศน์ “ฟาสต์” ( Aperture Spherical Radio Telescope ชื่อย่อ FAST) มีการเปิดเผยว่าใช้งบประมาณถึง 1,200 ล้านหยวน หรือประมาณ 6,000 ล้านบาท FAST มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ทำสถิติกล้องโทรทรรศน์ใหญ่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางหุบเขาในอำเภอผิงถัน มณฑลกุ้ยโจว FAST ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2016 เทียบเสมือนเครื่องสแกนจักรวาล มีศักยภาพค้นหาดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้า ค้นหาแหล่งที่มาและการเปลี่ยนแปลงในจักรวาล สัญญาณการสื่อสารระหว่างดวงดาว รวมถึงแสวงหาอารยธรรมนอกอวกาศด้วย Manager online 11.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร