Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“กระถางยางพารา” เพิ่มค่าน้ำยางดิบ แถมน้ำหนักเบาพับเก็บสะดวก โดนใจคนกรุง  

เป็นที่รู้กันว่าราคายางพารามีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน บางรายถึงกับเปลี่ยนอาชีพ และปี 2555 เป็นช่วงวิกฤตหนักวงจรธุรกิจล่มสลาย และหนึ่งในนั้นคือ “สุไลมาน ดือราโอะ” ที่ได้รับผลกระทบจากเดิมที่ยึดอาชีพรับซื้อยางพาราแผ่น ยางก้อนถ้วย ได้เข้ารับปรึกษาจากนักวิชาการ จนได้ไอเดียนำน้ำยางพาราดิบมาแปรรูปเป็นกระถางปลูกมะนาว และพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นรายได้สร้างงานให้ชุนชน บาเลาะ จ.ปัตตานี ไอเดียการทำกระถางต้นไม้จากน้ำยางพาราดิบ ของ “สุไลมาน ดือราโอะ” เกิดจากการเข้าขอรับคำปรึกษาด้านการแปรรูปน้ำยางพาราดิบให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หวังนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในช่วงที่เข้าขอรับคำปรึกษาได้เห็น อาจารย์นำน้ำยางมาแปรรูปเป็นยางแผ่นขนาดใหญ่สำหรับปูสระน้ำ จึงเกิดไอเดีย นำน้ำยางพาราดิบมาขึ้นรูปเป็นกระถางปูนซีเมนต์บ้าง เพื่อขายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ซึ่งเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ผู้คนนิยมปลูกมะนาวกันมาก เพราะได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก ดังนั้นเขาจึงรวมกลุ่มชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบาเลาะ” โดยมีนายสุไลมาน เป็นประธาน เขาเล่าว่า เมื่อราคายางตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด จึงต้องหาทางออก จนไปเห็นการนำน้ำยางดิบมาขึ้นรูปเป็นแผ่นปูสระน้ำของอาจารย์ จึงเกิดไอเดียนำมาทำเป็นกระถางสำหรับปลูกมะนาวบ้าง ขนาดเท่ากับถังปูนซีเมนต์ แต่คุณลักษณะที่พิเศษกว่า คือ น้ำหนักเบา พับเก็บสะดวก ขนย้ายง่าย “เมื่อเราทำกระถางต้นไม้จากยางพารา ก็มีหน่วยงานราชการมาอุดหนุน และบอกต่อๆ กันไป รวมถึงเปิดขายในช่องทางออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางดิบหลายเท่าตัว และยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นประมาณ 7-8 พันบาท/ครัวเรือน” สำหรับขั้นตอนการผลิตกระถางยางพารา เริ่มจากนำผ้าด้ายดิบมาตัดให้มีขนาด 80×50 ซม. แล้วนำไปขึ้นรูปสวมเข้ากับโครงต้นแบบเหล็กดัด จากนั้นนำน้ำยางคอมปาวด์ (Compounding) ที่เตรียมไว้บรรจุในถังความดัน มาพ่นเคลือบทับไปบนผ้าเย็บขึ้นรูปทั้งสองด้าน โดยให้มีความหนาอย่างน้อยด้านละ 2 มม. ก่อนนำเข้าตู้อบลมร้อนใช้เวลา 6 ชั่วโมงเป็นอันเสร็จ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีตู้อบ สามารถนำมาตากแดดได้ 2-3 วันก็จะใช้ได้ โดยราคาขายเริ่มต้นที่ใบละ 150 บาท เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก. และราคา 300 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. น้ำหนักไม่ถึง 1 กก. ลูกค้าส่วนใหญ่จะชื่นชอบกระถางขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มคนเมือง อาศัยตามบ้านและคอนโด โดยมีพื้นที่ไม่มากนัก นิยมซื้อไปปลูกต้นไม้ เพราะมีน้ำหนักเบา ขนย้ายก็สะดวก แต่หากไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถพับเก็บได้ไม่เกะกะพื้นที่ใช้สอย จัดส่งในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 5-10 ใบ ขณะที่เกษตรกรก็นำไปปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน นอกจากนำไปปลูกมะนาวแล้ว ยังนำไปปลูกข้าวในนาได้ โดยนำข้าวที่ใช้น้ำน้อยมาทดสอบปลูกในกระถางยางพารา พร้อมกระตุ้นข้าวให้เกิดความหอม ด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ ปรากฏว่าได้ผลดี จึงเตรียมขยายความรู้นี้สู่เกษตรกรในอีกหลายพื้นที่ ซึ่งกระถางยางพาราไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีเจือปน เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ล้วนมาจากธรรมชาติ อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 100-200 ใบ/วัน เป็นงานแฮนด์เมดล้วนๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบาเลาะ จ.ปัตตานี ตัดสินใจขอสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กับสินเชื่อที่ชื่อว่า “เถ้าแก่ 4.0” เพื่อนำไปซื้อน้ำยางจากชาวบ้านในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสีสันใหม่ที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคต นอกจากนี้เขายังได้รับแนะนำด้านการดำเนินธุรกิจ การทำบัญชี การวางแผนการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เพื่อรองรับตลาดส่งออกไปยัง สปป.ลาว และมาเลเซียเร็วๆ นี้ Managr online 13.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร