Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิชาการ ชี้ “กัญชา” ส่งออกต้องได้คุณภาพแบบพืชยา ไม่เหมาะ ปชช.ปลูกทั่วไป หนุนแพทย์แผนไทยปลูกใช้เอง  

นักวิชาการ ห่วงแนวคิดเกษตรกรปลูก “กัญชา” ส่งออก อาจสร้างภาระให้คนปลูก เหตุต้องควบคุมคุณภาพในฐานะพืชยา แต่หนุนแพทย์แผนไทยปลูกใช้เอง อยู่ระหว่างหารือ ป.ป.ส. ออกระเบียบให้ชัด ด้านประธานบอร์ด อภ. ย้ำ ปลูกกัญชาต้องได้สารสำคัญคงที่ ไม่มียาฆ่าแมลง และโลหะหนักปนเปื้อน ถึงส่งออกได้ ผศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงกรณีข้อเสนอให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อส่งออก ว่า ทุกวันนี้มีการสื่อข่าวออกไปว่า กัญชาสามารถขายได้กิโลกรัมละ 5 แสนบาท และอยากให้ประชาชนทั่วไปปลูกเพื่อส่งออกได้ คำถาม คือ จะสามารถส่งออกได้จริงหรือ และสุดท้ายอาจก่อภาระให้แก่คนปลูกก็ได้ เนื่องจากกัญชาที่จะส่งออกถือเป็นพืชยา ที่จะต้องได้คุณภาพ และการส่งระหว่างประเทศไม่ได้ซื้อกันได้ง่ายๆ จึงต้องถามว่าที่จะให้ปลูกคำตอบคือเพื่ออะไร “ในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง แคนาดาที่แม้จะให้ประชาชนสูบกัญชาเสรี แต่การปลูกกัญชาไม่ใช่เรื่องเสรี ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แต่มีรัฐเดียวที่อนุญาตให้ปลูกโดยต้องเป็นคนไข้ และต้องมาขออนุญาตปลูกได้ 6 ต้น เพราะฉะนั้น แม้จะให้สูบเสรีก็คุมการปลุกด้วย นอกจากนี้ วิธีการปลูกต้องได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะปลูกโดยทั่วไปไม่ได้ เพราะหากปลูกลงดินทั่วไปจะเห็นได้ว่า กัญชานั้นจะดูดโลหะหนัก ซึ่งแม้แต่สภาการแพทย์แผนไทยเองก็ยอมรับว่า หากจะให้แพทย์แผนไทยปลูกเพื่อใช้เองในการรักษาผู้ป่วยตามตำรับยา ก็จะต้องปลูกในกระถาง แล้วต้องเลือกดิน แต่จะปลูกลงดินเลยไม่ได้” ผศ.ดร.วิเชียร กล่าว ผศ.ดร.วิเชียร กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอที่จะให้แพทย์แผนไทยปลูกและใช้ในการรักษาได้นั้น ตนเห็นด้วยว่า ควรที่จะให้แพทย์แผนไทยสามารถทำได้เอง คือ ปลูกเอง ใช้เองได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) อยู่ว่า หากจะให้ปลูกและใช้ได้เองนั้น จะต้องออกระเบียบในการปลูกอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่ไม่ใช่ปล่อยเสรีว่า ทุกคนจะปลูกได้ ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวว่า การปลูกเพื่อส่งออกนั้น จะต้องให้ได้ตามเมดิคัลเกรด เพราะเป้นการส่งออกเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ ดังนั้น สารสำคัญในกัญชาต้องคงที่ ไม่มีโลหะหนัก เพราะกัญชาเมื่อปลูกในดินแล้วจะดูดธาตุโลหะหนักไว้ ที่สำคัญ ยังมีปัญหาเรื่องแมลงอีก ก็ต้องปลูกโดยที่ไม่ให้มียาฆ่าแมลง เพราะหากปนเปื้อนทั้งยาฆ่าแมลง และโลหะหนักเข้าไป ก็ใช้ทำเป็นยาไม่ได้ ซึ่งตนไม่แน่ใว่า หากให้ชาวบ้านปลูกจะขายใครเพื่อทำอะไร ซึ่งตรงนี้ตนมองว่าคงแล้วแต่ทางภาคนโยบาย Manager online 16.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร