Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อุทาหรณ์จากเหตุระเบิดซัปโปโร สเปรย์ติดไฟพาวินาศ  

เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า เหตุระเบิดที่เมืองซัปโปโร เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมอาจมีสาเหตุมาจากละอองสเปรย์ปรับอากาศที่กระจายทั่วห้องเกิดติดไฟขึ้น เหตุระเบิดเกิดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ที่อาคารสูง 2 ชั้นในเขตโทโยฮิระ ต้นเหตุเป็นสำนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง แรงระเบิดทำให้อาคารพังทลายเหลือแต่ซาก และส่งผลให้ร้านกินดื่มและอาคารอื่นอีก 19หลังที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายหนัก และมีผู้บาดเจ็บ 42 คน โดย1 รายบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ในตอนที่เกิดเหตุระเบิดนั้น พนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ได้นำสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค 120 กระป๋องออกมาเพื่อจะนำไปทิ้ง โดยตามกฎหมายของญี่ปุ่นจะต้องเจาะกระป๋องเพื่อปล่อยแก๊สที่เหลือค้างทิ้งเสียก่อน แต่เนื่องจากกระป๋องสเปรย์มีจำนวนมาก ทำให้ละอองสเปรย์กระจายไปทั่วพื้นที่ หลังจากนั้น พนักงานได้เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อล้างมือ ทำให้เกิดประกายไฟขึ้น ละอองสเปรย์ลุกติดไฟ และเกิดระเบิดขึ้นอย่างฉับพลัน เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในพื้นที่มีท่อแก๊สที่ใช้หุงต้มและให้ความอบอุ่น แต่ไม่ใช่สาเหตุหลักของเหตุวินาศครั้งนี้ พร้อมเตือนว่า สเปรย์กระป๋องที่ใช้ปรับอากาศ หรือ สเปรย์จัดทรงผม หรือสเปรย์อื่นๆ สามารถติดไฟได้ การใช้ในพื้นที่เช่นครัว หรือพื้นที่ที่มีไฟ ต้องระมัดระวัง. Manager online 18.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร