Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"Single-use" แปลว่า "ใช้แล้วทิ้ง" ถูกเลือกให้เป็นคำศัพท์แห่งปี 2018 โดยพจนานุกรมภาษาอังกฤษคอลลินน์!!  

กระแสความตื่นตัวของคนทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกมาแรงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และคำหนึ่งที่มักได้ยินคู่กันมาตลอดก็คือคำว่า Single-use plastic หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายหลักของการรณรงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ Single-use plastic ได้แก่ ถุงก๊อบแก๊บ ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ก้านสำลีพลาสติก เหล่านี้คือตัวอย่างพลาสติกที่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกมนุษย์จนเกินจำเป็น ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานแค่แป๊บเดียว ครั้งเดียว ใช้เสร็จปุ๊บก็โยนทิ้งปั๊บ กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของขยะพลาสติกที่มากมายจนเกินกำลังในการจัดการ และหลุดรอดออกสู่ทะเลปีละ 8-12 ล้านตันโดยประมาณ เวบไซต์เดอะการ์เดียนรายงานว่า ภาพนกทะเลที่ป้อนเศษพลาสติกให้ลูกนกกิน รวมถึงข่าวเต่าทะเลหรือวาฬตายเพราะกินขยะพลาสติกเข้าไปเป็นจำนวนมาก สร้างความสะเทือนใจและทำให้คนทั่วโลกหันมาตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ลดการใช้ขยะที่ไม่ย่อยสลายต่างๆ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำให้การต่อต้านผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งกลายเป็นกระแสที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ เดอะการ์เดียนยกตัวอย่างหลายประเทศที่พยายามผลักดันการบังคับใช้กฎหมายลดและแก้ปัญหาขยะ เช่น อังกฤษออกกฎหมายห้ามใช้หลอดพลาสติก แต่อนุโลมให้ใช้หลอดกระดาษที่ย่อยสลายได้แทน ส่วนที่ออสเตรเลียมีการออกกฎหมายห้ามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าแจกถุงพลาสติกใส่ของให้ลูกค้า แต่ให้รณรงค์การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าจากวัสดุธรรมชาติแทนเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย จากการติตตามของพจนานุกรมคอลลินน์ พบว่ามีการใช้งานคำว่า Single-use เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา ผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 'คอลลินส์' ประกาศเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า single-used หรือ ซิงเกิลยูสด์ ถูกยกให้เป็น 'คำศัพท์แห่งปี' ประจำปี 2018 เนื่องจากคำศัพท์ดังกล่าวถูกใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากการสังเกตและจำแนกคำศัพท์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมา และสื่อต่างๆ ก็พร้อมใจกันรายงานข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติกันมากขึ้น ซึ่งขยะที่เกิดจากสินค้า 'ใช้ครั้งเดียวทิ้ง' หรือ single-used ส่วนใหญ่มักจะเป็นขยะพลาสติก คำขวัญที่ถูกนำมาใช้รณรงค์ให้คนรู้จักปฎิเสธการใช้พลาสติกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก็คือ "If you can't reuse it, refuse it" "ถ้าของสิ่งนั้นใช้ซ้ำไม่ได้ก็อย่าใช้" ส่วนคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำในปีนี้ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาขยะเช่นกัน คือคำว่า 'พล็อกกิ้ง' plogging ซึ่งเป็นการผสมคำว่า 'pick' (เก็บ, หยิบ) และคำว่า jogging (วิ่ง) เข้าด้วยกัน และมีความหมายใหม่ที่สื่อถึง 'การวิ่งเก็บขยะ' โดยเป็นคำศัพท์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะในประเทศสวีเดน Manager online 27.12.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร