Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บริษัทสเปนเปิดตัวรองเท้า-เสื้อผ้าใหม่ จาก 'ใบสับปะรด  

บริษัทในสเปนเปิดตัวรองเท้าแบบใหม่เพื่อแวดล้อม ผลิตจากใบของผลไม้ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งหมายความว่ารองเท้าคู่ต่อไปของคุณ อาจทำมาจากใบสัปปะรดก็เป็นได้ บริษัท Ananas Anam ในสเปน ใช้เวลา 8 ปีในการวิจัยสิ่งทอชนิดใหม่ที่ผลิตจากใบสับปะรด โดยตั้งชื่อว่า Pinatex คุณคาร์เมน ไฮโฮซ่า ผู้ก่อตั้งบริษัท Ananas Anam กล่าวว่า Pinatex คือวัสดุสิ่งทอแบบใหม่ที่ผลิตจากเส้นใยของใบสับปะรด ซึ่งปกติแล้วใบสับประรดนั้นจะถูกทิ้งเป็นของเหลือใช้หลังจากเก็บเกี่ยวผลสัปปะรดไปแล้ว คุณคาร์เมน ร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดในฟิลิปปินส์ เพื่อนำใบสับปะรดที่เหลือทิ้งมาสกัดเอาเส้นใยออกมา ซึ่งเส้นใยนั้นจะมีความเหนียว แข็งแรง และยืดหยุ่นสูง Pinatex เริ่มเปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 2015 และได้ถูกนำไปใช้โดยบริษัทผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ราว 500 แห่ง รวมทั้งบริษัทแฟชั่นชื่อดังอย่าง Hugo Boss ที่นำไปผลิตเป็นรองเท้ากีฬาจากเส้นใยพืช คุณ ทิมโมธี เทอร์เนอร์-ซัตตัน ผอ.ฝ่ายออกแบบของบริษัทเสื้อผ้า อัลเทียร์ (Altiir) บอกว่า ลูกค้าที่เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเส้นใยพืชนี้ต่างแสดงความสนใจในรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ของรองเท้ารุ่นใหม่นี้ ซึ่งดูภายนอกเหมืองกับหนังสัตว์ แต่เมื่อสัมผัสแล้วจะรู้ว่าแตกต่างไปจากหนังธรรมดา คนที่เคยสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ผลิตจาก Pinatex บอกว่าเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุนี้ยังเข้ารูปแม้ผ่านไปนานนับปี และยังแห้งเร็ว ทำความสะอาดง่ายเหมือนหนังสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นการนำขยะเหลือทิ้งไปใช้ทางการเกษตร แทนที่จะต้องใช้หนังสัตว์จริงๆ หรือหนังเทียมที่ต้องใช้กรรมวิธีการผลิตซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทมีแผนจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ รวมถึง ตลาดเฟอร์นิเจอร์ และเบาะรถยนต์ด้วย Voice of America 02.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร