Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สังเคราะห์สารใหม่ ให้ความหวังรักษาการติดเชื้อดื้อยา  

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า มีผู้ป่วยมากกว่า 2 ล้านรายต่อปีที่ติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศไปกว่า 23,000 รายในแต่ละปี ส่วนผลการสำรวจในปี พ.ศ.2561 จากหน่วยงานของยุโรปที่เทียบเท่ากับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ เผยว่า เฉพาะปี พ.ศ.2558 การติดเชื้อดื้อยามีส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วยุโรปราว 33,000 ราย ล่าสุด ทีมนักเคมีจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ ในสหรัฐอเมริกา ได้จุดประกายความหวังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในอนาคต หลังจากพยายามพัฒนาวิธีใหม่ในการสังเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างสารไตรโอเปปไทด์ (thiopeptides) โดยกลับไปใช้ข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบสมมติฐานก่อนหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีพื้นฐานของโมเลกุลในสารดังกล่าว ในที่สุดก็ส่งผลทำให้เกิดยาปฏิชีวนะตัวใหม่ 2 ชนิดคือ micrococcin P1 และ thiocillin I เป็นสารประกอบมีประสิทธิภาพปรับขนาดได้รวมถึงไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตราย การดื้อยาหลายขนานกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลกและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทีมวิจัยเผยว่า วิธีการสังเคราะห์สารเคมีใหม่นี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย ยังต้องทำการทดลองทางคลินิกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ใช้งานกับมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะนำมาต่อสู้กับการติดเชื้อที่ดื้อยา เช่น เชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า MRSA. Thairath online 02.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร