Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เห็นหรือยัง “อัลติมาธูลี” วัตถุไกลกว่าดาวพลูโตรูปร่างเหมือน “มนุษย์หิมะ”  

นาซาเผยภาพจากกล้องบนยานอวกาศ “นิวฮอไรซันส์” ซึ่งผ่านพ้นการเฉียด “อัลติมาธูลี” วัตถุอวกาศที่อยู่ไกลกว่าดาวพลูโตเมื่อวันปีที่ใหม่ที่ผ่านมา พบรูปร่างของวัตถุดังกล่าวเหมือนรูปปั้นมนุษย์หิมะ อัลติมาธูลี (Ultima Thule) เป็นวัตถุอวกาศในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4.8 พันล้านกิโลเมตร ซึ่งยานอวกาศนิวฮอไรซันส์ (New Horizons) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เพิ่งบินผ่านไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2019 ซึ่งนับเป็นการบินผ่านวัตถุอวกาศที่อยู่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งยังน่าจะเป็นวัตถุอวกาศที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสำรวจด้วย สำหรับภาพที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นภาพที่บันทึกเมื่อเมื่อเวลา 12.01 น.ของวันที่ 1 ม.ค.ตามเวลาประเทศ ที่ระยะ 28,000 กิโลเมตร ด้วยความละเอียดของภาพต้นฉบับ 140 เมตรต่อพิกเซล ก่อนที่อีก 30 นาทีหลังจากนั้นยานจโฉบใกล้อัลติมาธูลีมากที่สุด กล้องที่ใช้บันทึกภาพคือกล้องลอร์รี (Long-Range Reconnaissance Imager: LORRI) ที่ติดตั้งบนยานนิวฮอไรซันส์ ซึ่งการบินผ่านครั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำเนิดระบบดาวเคราะห์ Manager online 03.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร