Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

พบ “สวนปะการัง” ในร่องลึกก้นสมุทร แทสมัน-ฮิวออน ที่ออสเตรเลีย  

“สวนปะการังใต้ทะเล” หรือ “underwater garden” ที่เเสนสวยงามแห่งนี้ ค้นพบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลีย และตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลถึง 2 กิโลเมตร นี่เป็นการค้นพบขณะที่ทีมงานออกไปสำรวจท้องทะเลเพื่อการวิจัยนอกชายฝั่งทางใต้ของแทสมาเนีย ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องถ่ายภาพพิเศษเพื่อศึกษาภูเขาใต้ทะเล 45 ลูก และพบว่ามีปะการังชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อมากกว่า 100 ชนิด ตลอดจนกุ้งล็อบสเตอร์กับหอยมอลลัสก์ และระหว่างการสำรวจนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบปลาหมึกเรืองเเสง ปลาฉลามน้ำลึกเเละปลาไหล (basketwork eels) ทีมผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาบนเรือ อินเวสติเกเตอร์ (Investigator) ซึ่งเป็นเรือสำรวจเพื่อการวิจัยทางทะเลนานถึง 1 เดือน เเละเป็นงานของสำนักงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization หรือ CSIRO ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกเทศของรัฐบาลออสเตรเลียที่รับผิดชอบด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการสำรวจเทือกเขาใต้ทะเลของแทสมาเนียในบริเวณร่องลึกก้นสมุทรทาสมัน-ฮิวออน (Tasman Fracture and Huon) ปะการังที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นปะการังนิ่ม ซึ่งหมายความว่าเป็นปะการังที่ต่างจากปะการังที่พบในแนวปะการังเขตร้อน อลัน วิลเลียมส์ (Alan Williams) ผู้เชี่ยวชาญแห่งหน่วยงาน CSIRO แห่งออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ในการสำรวจนี้ กล่าวว่า น่าทึ่งมากที่ในระดับความลึกขนาดนี้ มีปะการังที่ลักษณะหน้าตาเหมือนกับปะการังที่พบในระดับน้ำที่ทะเลที่ตื้นกว่า เเละในน้ำทะเลเขตร้อน ภาพที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทีมงานบนเรือเป็นภาพที่กล้องถ่ายภาพพิเศษถ่ายได้ เป็นภาพของปะการังที่มีความสวยงาม มีสีสันหลากหลายเเละอุดมสมบูรณ์ ทีมนักวิจัยยังมองเห็นภาพถ่ายหลายภาพที่เเสดงให้เห็นความเสียหายถาวรของใต้ท้องทะเลจากการประมงเเบบอวนลาก และเเม้ว่าการกระมงแบบใช้อวนลากจะถูกห้ามมานานหลายสิบปีเเล้วในออสเตรเลีย แนวปะการังในบริเวณนี้ยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหาย บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า วงการวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าของดวงจันทร์มากกว่าใต้ทะเลลึก และถึงเเม้ว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบ “สวนใต้ทะเล” ที่มีปะการังเเสนสวยงามแห่งนี้ในทางใต้ของแทสมาเนีย นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าทำไมปะการังที่มีสีสันสดใสเหล่านี้จึงอยู่รอดได้ใต้ทะเลที่มืดสนิทลึกลงไปจากเหนือผิวหน้าของทะเลอย่างมาก Voice of America 06.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร