Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

6 อุปกรณ์อัจฉริยะเปิดตัวงาน CES 2019  

งานแสดงสินค้าอิเลคทรอนิกส์ประจำปีที่นครลาส เวกัส ในสหรัฐฯ หรือ CES 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคมนี้ ซึ่งจะมีบริษัทต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ราว 182,000 แห่ง นำสินค้าที่ทันสมัยที่สุดของตนมาแสดงบนพื้นที่ราว 250,000 ตร.ม. พระเอกของงาน CES 2019 ปีนี้ คงไม่พ้นอุปกรณ์ประเภท Smart ต่างๆ ที่ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โดยอาศัยประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ที่เริ่มออกมาให้ผู้บริโภคอเมริกันได้ใช้กันแล้ว ตัวอย่าง 6 อุปกรณ์อัจฉริยะเปิดตัวงาน CES 2019 - Smart speaker หรือ ลำโพงอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า อุปกรณ์ประเภท Smart ยอดนิยมในปีนี้ คือ ลำโพงอัจฉริยะ ที่สามารถโต้ตอบและค้นหาข้อมูลหรือเพลงต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ผลิตออกมาแข่งกัน เช่น Amazon Echo, Apple HomePod, Google Home และ Facebook Portal สมาคมเทคโนโลยีผู้บริโภค หรือ CTA คาดว่า ยอดขายลำโพงอัจฉริยะจะเพิ่มขึ้นราว 7% ในปีนี้ ซึ่งเราจะได้เห็นบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ นำ Smart Speaker นี้ไปใส่ไว้ในอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านมากขึ้น เช่น ทีวีอัจฉริยะ ตู้เย็นอัจฉริยะ รวมทั้งโถส้วมอัจฉริยะ -Smart doorbell หรือ กริ่งประตูอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi และสามารถแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อมีใครมากดกริ่งหรือเคาะประตูบ้าน นอกจากนี้ยังมีกล้องที่สามารถระบุได้ว่าคนๆ นั้น คือสมาชิกภายในบ้านหรือไม่อีกด้วย -Smart oven หรือ เตาอบอัจฉริยะ บริษัท Whirpool ในสหรัฐฯ เปิดตัวเตาอบที่มีหน้าต้างเป็นหน้าจอที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น จุดที่ควรวางอาหารสำหรับอบ วิธีอบ เวลาที่ควรใช้ ตลอดจนปฏิทินดิจิตัล นอกจากนี้ภายในเตาอบยังมีกล้องที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าอาหารที่อบอยู่นั้นสุกไปแคนไหนแล้ว -Smart toilet หรือ โถส้วมอัจฉริยะ บริษัทสุขภัณฑ์ Kohler เปิดตัวโถส้วมรุ่นใหม่ชื่อ Numi ที่สามารถตอบสนองต่อเสียงสั่งการได้ เช่น เปิดหรือปิดฝาโถส้วมและฝารองนั่ง ชักโครก หรือกดชักโครกผ่านแอพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเพลงและทำความร้อนให้กับที่นั่งได้อีกด้วย -Smart washing machine หรือ เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ บริษัท Samsung เปิดตัวเครื่องซักผ้าที่สามารถเตือนคุณผ่านสมาร์ทโฟนได้ว่า ผ้าที่คุณซักอยู่นั้นปั่นเสร็จแล้ว ซึ่งอาจนำมาใช้ร่วมกับเครื่องพับผ้าอัตโนมัติของบริษัท Foldimate ได้ -Smart toothbrush หรือ แปรงสีฟันอัจฉริยะ ปีนี้บริษัท P&G นำสินค้าหลายชนิดมาเปิดตัวที่งานนี้เป็นปีแรกด้วย เช่น แปรงสีฟันอัจฉริยะทีควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้สามารถแปรงฟันได้โดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องออกแรง โดยตั้งราคาไว้ที่ $279 หรือประมาณ 9,000 บาท นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ปกปิดรังแคโดยใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ท ยี่ห้อ Head & Shoulder ซึ่งอยู่ในเครือของ P&G Voice of America 09.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร