Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ข้าวโพดสีแดง ราชินีทับทิมสยาม สายพันธุ์แรกของโลกที่กินสดได้ ฝีมือนักวิจัยไทย  

ปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพดสายพันธุ์นี้ กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง ผู้คิดค้นข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์กินดิบรายแรกของโลก มีขื่อว่า "ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ" อดีตเป็นอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เป็น 1 ใน 5 ของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของโลก ปัจจุบัน อาจารย์ได้เปิดบริษัท ชื่อว่า “บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด” โดยบริษัท สวีทซีดส์ แห่งนี้ จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การเกษตร รวมถึงจำหน่ายเม็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยาม เป็นพืฃหลัก ซึ่งข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง สายพันธุ์ดังกล่าวนี้ ได้มีการคิดค้น และเริ่มออกเผยแพร่ และมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ 2-3 ปี ซึ่งในส่วนของบริษัท สวีทซีดส์ ของ ดร.ทวีศักดิ์ นอกจากจะจำหน่ายเม็ดพันธุ์ เขายังได้ทำการปลูกข้าวโพดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ผลผลิตข้าวโพดที่ได้นำมาจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ต่อให้กับเกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบัน ทาง บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง กิโลกรัมละ 1,000 บาท และมีขายเป็นซอง ซองละ 500 เมล็ด ราคา 100 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าพันธุ์ข้าวโพดหวานทั่วไป ที่ขายกิโลกรัมละ 750 บาท แต่เมื่อเทียบผลผลิตที่ได้คุ้มกว่า การปลูกข้าวโพดทั่วไป เพราะราคาต่อฝัก ข้าวโพดหวานสีแดงราคาสูงถึงฝักละ 10 บาทขึ้นไป โดยราคาขายปลีก ริมถนนในจ.สุพรรณฯ ขายฝักละ20 บาท ในขณะที่ราคาข้าวโพดทั่วไป ประมาณ 3-5 บาท ต่อฝัก ที่ราคาสูง ไม่ใช่ว่า ปลูกยาก แต่เป็นเพราะเป็นสิ่งใหม่ในตลาด และความต้องการยังมีอยู่สูง ดร.ทวีศักดิ์ เล่าว่า สำหรับที่มาของ การคิดค้นข้าวโพดหวานสีแดง ชนิดนี้ สำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบ ให้กับผู้ช่วย คือ ลูกสาว “รวิกานต์ ภู่หลำ” โดย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญ หลังจากเรียนจบปริญญาโท สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois at Urbana-Champaign) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มาช่วยทำงานด้านพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด โดยเฉพาะข้าวโพดหวานพิเศษสีแดงที่ทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างจริงจัง และได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับข้าวโพดสายพันธุ์นี้ให้กับเกษตรกรมาแล้วในหลายเวที “รวิกานต์” ได้มาเล่าให้ฟัง ถึง การปลูกข้าวโพดหวานสีแดง ราชินีทับทิมสยาม ว่า เป็นข้าวโพดที่สามารถปลูกได้เหมือนกับข้าวโพดทั่วไป ปลูกเหมือนข้าวโพดหวานปกติทั่วไป แต่ข้าวโพดหวานสีแดงนี้จะไม่ชอบหน้าฝนที่มีช่วงฝนตกหนักตลอด เพราะอ่อนแอต่อความชื้นสูงๆ มากกว่าพันธุ์อื่น แต่ก็มีเกษตรกรบางคนนำไปปลูกช่วงหน้าฝนและได้ผลผลิตดีด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงอายุ 45-50 วัน ต้องหมั่นตรวจดูการระบาดของแมลงอีกครั้ง โดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หากพบการระบาดให้กำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมให้ปุ๋ย สูตร 46-0-0 ในอัตรา 10-15 กิโลกรัม ต่อไร่ “รวิกานต์” แนะนำว่า ในการปลูกข้าวโพดนั้น ต้องจดวันที่ข้าวโพดออกไหมด้วย และในช่วง 50-65 วัน ให้หมั่นเดินดูแปลงเป็นพิเศษ โดยหลังจาก 20 วัน หลังออกไหม สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย และที่ให้นับ 20 วัน หลังข้าวโพดออกไหม เพราะข้าวโพดหวานจะมีน้ำหนักดีและรับประทานได้ที่ 20 วัน หลังออกไหม ถ้าเก็บช้าความหวานจะลดลง ทั้งนี้ ประโยชน์ของข้าวโพดแดงนี้ ถือว่า เป็นพืชที่ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเหตุผลที่ทำให้คนรักสุขภาพหันมา สนใจพืชชนิดนี้ โดยในข้าวโพดแดง นั้น มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) สูง ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่มีในดอกอัญชัน และยังมีสารสำคัญ สีม่วง-แดง ที่มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีทั้งในเมล็ด ซัง และไหมข้าวโพด ซึ่งนำเมล็ดมารับประทานตามปกติก็ได้ หรือจะนำไหมกับซังมาต้มเพื่อสกัดสารตัวนี้ก็ได้ ส่วนรสชาติของข้าวโพดหวานสีแดง ตัวนี้ เมื่อรับประทานเมล็ดข้าวโพดจะได้กลิ่นหอมคล้ายๆ ผลไม้บางชนิด และมีรสชาติความหวานกรอบ สำหรับ การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม ครั้งนี้ “รวิกานต์” บอกว่า ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรือการตัดต่อยีน แต่อย่างใด ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม ทั้งสิ้น และถือเป็นเจ้าแรกที่ทำข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง ที่ผ่านมามีแต่ข้าวโพดหวานธรรมดาสีแดง ซึ่งที่ผ่านมา หลายคนมักจะเข้าใจเรื่องข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง กับข้าวโพดเหนียวสีแดง ว่าเป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งแท้จริงแล้ว เป็นคนละชนิด ของเราไม่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียว และจุดเด่นของเรา คือ สามารถกินสดได้เลย ในขณะที่ข้าวโพดข้าวเหนียวสีแดง จะกินสดไม่ได้ Manager online 09.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร