Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เสินเจิ้นลดปัญหา 'หมอกควันพิษ' โดยเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้า   

เสินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของจีนที่ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือการเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูง คือ เมืองเสินเจิ้น ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนี้ประกาศเมื่อตอนต้นปีว่า 99 เปอร์เซนต์ของรถแท็กซี่ 21,689 คันในเมืองนั้นใช้ระบบไฟฟ้า เมื่อปีที่แล้วยังมีรถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 7,500 คันบนท้องถนน ตอนนี้ยังมีหลงเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่คัน แต่รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นมีจำนวนเยอะกว่ามากมาย มหานครที่มีประชากร 12.5 ล้านคนนี้เป็นเมืองที่สองของจีนที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้ และถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้มาตรการนี้ เมืองไท่หยวน ทางตอนเหนือของจีนซึ่งมีประชากร 4.3 ล้านคน ใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมมการขนส่งของเสินเจิ้น กล่าวว่า รถโดยสารประจำทางของเสินเจิ้นนั้นเปลี่ยนเป็นเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 เมืองนำร่องที่ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาหมอกควันพิษ และยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอีกด้วย กรุงปักกิ่งและเมืองอื่นๆ ของจีน มีการให้บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยาน และยานพาหนะขนส่งแบบสามล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษ แต่ในบางครั้งก็ทำให้คนเดินเท้าตกใจกับการทำงานที่ค่อนข้างเงียบเชียบ คณะกรรมาธิการขนส่งของเมืองยังบอกอีกว่า รถแท็กซี่ไฟฟ้ากว่า 20,000 คันของเสินเจิ้น จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ 850,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มในการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไม่ได้รวมการบริการแบบ Uber ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศจีน การจัดเตรียมสถานีชาร์จไฟให้แก่รถแท็กซี่นั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ตั้งแต่เสินเจิ้นเปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้า 100 คันแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 Cui Dongshu เลขาธิการสมาคมรถยนต์โดยสารจีน ชี้ว่า เครือข่ายสถานีชาร์จไฟสาธารณะราว 20,000 สถานีของเมืองเสินเจิ้น น่าจะเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของบรรดารถแท็กซี่ไฟฟ้าได้ รถแท็กซี่ไฟฟ้าทั้งหมดจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อคอยบอกคนขับว่ารถแท็กซี่ว่ามีที่ไหนบ้างที่กำลังต้องการแท็กซี่ เช่น ที่สนามบิน สถานีรถไฟ หรือสถานที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังแสดงค่าโดยสารและเส้นทางของรถแท็กซี่อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมาธิการขนส่งเสินเจิ้นกล่าวว่า จะช่วยป้องกันไม่ให้คนขับแท็กซี่เก็บค่าโดยสารแพงเกินไป หรือป้องกันไม่ให้ใช้เส้นทางที่วกวน เมืองเสินเจิ้นซึ่งอยู่ติดกับฮ่องกงเป็นที่ตั้งของบริษัท Huawei Technologies และยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ของจีนอีกหลายบริษัทด้วย Voice of America 14 มกราคม 2562

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร