Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เอกชน-รัฐตื่นตัวมุ่งนโยบาย Zero Waste to Landfill ส่งผล“อินทรีอีโคฯ”โต30%  

เปลี่ยนวิธีกำจัดขยะอุตสาหกรรม!? เลิก“ฝังกลบ” หันใช้“เตาเผาอุณหภูมิสูง” ล่าสุดอินทรีอีโคฯ จับมือกรมศุลกากรทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและของกลางอื่นๆ ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปกครอง มีจินดา Head of Commercial บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยสนับสนุนและเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนของเสียให้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการตั้งแต่การทำความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึงการจัดการของเสีย ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการทำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งการทำความสะอาดโดยใช้เคมี (Chemical Cleaning) และการทำความสะอาดด้วยการใช้เครื่องจักร (Mechanical Cleaning) ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอบริการแบบ“one-stop-services” โดยมีพื้นที่บริการครอบคลุมทั้งประเทศ และการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจ ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและชลบุรี และมีบริการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง รวมทั้งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐานOHSAS18001:2007 สำหรับการจัดการของเสียหรือกากอุตสาหกรรมด้วยการเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลักที่เตาเผาปูนซิเมนต์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียสในระบบปิด นับเป็นเทคโนโลยีที่ความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการล้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น โดยมีอัตราการเติบโตปีละ 30% ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนมากเป็นบริษัทที่เน้นนโยบาย Zero Waste to Landfill คือการกำจัดกากหรือของเสียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และหันมานิยมการกำจัดของเสียด้วยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าการฝังกลบแบบเดิมๆ ที่สร้างปัญหาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมกับฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร รับผิดชอบในการทำลายของกลาง อาทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น รวมน้ำหนัก 300 ตัน หรือ 300,000 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยกำหนดระยะเวลาทำลายไม่เกิน 15 วัน คือให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ โดยกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมีการควบคุมในระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา มีการจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดฯและของกลางอื่นๆ ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่ากว่า 39 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการปล่อยขบวนรถบรรทุกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 6 คัน ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร เพื่อนำไปเผาทำลายที่บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด จังหวัดสระบุรี สำหรับของกลางดังกล่าวจะถูกขนส่งผ่านรถขนส่ง ซึ่งมีระบบ GPS ติดตามตลอดเวลา เพื่อนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกประเภท ตัด บด ย่อยให้เป็นแผ่นประมาณ 3- 5 ซม. และควบคุมคุณภาพก่อนที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ( AFR Platform ) จังหวัดสระบุรี จากนั้นจะนำไปเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลักที่เตาเผาปูนซิเมนต์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียสในระบบปิด จึงไม่มีการปล่อยสารก่อมะเร็ง เช่น ไดอ็อกซิน และเถ้าลอยออกสู่อากาศ นับเป็นวิธีการจัดการของเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งกระบวนการนี้จะไม่มีของเสียเหลืออีกเลย จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการลดของเสียหรือกากอุตสาหกรรมสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ ( Zero Waste to Landfill ) Manager online 20.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร