Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

จัดตั้ง ก.การอุดมฯ เดินหน้าตามกรอบเวลาประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งไม่กระทบ  

“หมออุดม” เชื่อประกาศ พ.ร.ฎ. การเลือกตั้งไม่กระทบ จัดตั้ง ก.การอุดมฯ สามารถเดินหน้าตามกรอบเวลา เพราะกฎหมายเข้าสู๋วาระ สนช. แล้ว ขณะที่ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาชาติ พ.ศ... ที่ยังไม่ผ่าน ครม. นายกฯประสานภายในขอให้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ชี้เป็นกฎหมายสำคัญ วันนี้ (23 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่า ขณะนี้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดจะใช้เวลาพิจารณาภายใน 45 วันตามเวลาที่กำหนด ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งประเด็นหลักที่ กมธ. พิจารณาอยู่ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เรื่องอุดมศึกษา แต่เป็นเรื่องการวิจัย ที่ยังไม่ลงตัว ส่วนเรื่องอุดมศึกษานั้น ตนย้ำตลอดว่า ต้องเป็นฐานสำคัญ หน้าที่ของอุดมศึกษาไม่ใช่แค่ผลิตกำลังคน แต่ยังเป็นฐานสำคัญในการสร้างงานวิจัย พัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป ทั้งนี้ กมธ.การศึกษาฯ ได้สอบถามประเด็น การจัดตั้งส่วนราชการภายในกระทรวงใหม่ ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องมีการพูดคุยกัน แต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา สามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกัน ยังหารือประเด็นสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีกรรมการที่มาจากหน่วยงานภายนอก มีปลัดกระทรวงการอุดมฯ เป็นเลขานุการทำหน้าที่กำหนดนโยบายการอุดมศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งจะเป็นคณะกรรมการฯที่ให้คำแนะนำเรื่องงบประมาณ ผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดี ในการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมฯ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ “เชื่อว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ จะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด การประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ เนื่องจากได้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช.เรียบร้อยแล้ว แต่กฎหมายอื่นๆ ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยหลักการแล้วสนช.จะไม่รับพิจารณา เพราะจะต้องเร่งพิจารณากฎหมายที่ค้างทออยู่กว่า 50 ฉบับให้แล้วเสร็จก่อนมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งในส่วนของ ศธ. มีกฎหมายสำคัญ คือ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการพูดคุยภายในกับ สนช. ขอให้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ เชื่อว่า ไม่มีปัญหา ส่วน พ.ร.บ. อื่นๆ ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว Manager online 23.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร