Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

แนะสร้าง “Green wall” ปกป้องฝุ่น PM2.5 ในระยะยาว  

“Green wall” หรือ การสร้างกำแพงต้นไม้รอบอาคาร เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้ เพราะใบของต้นไม้ไม่ว่าชนิดไหนก็ตามสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ถูกพัดพามาในอากาศได้ แต่จะดักได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของใบหรือชนิดของต้นไม้ที่ปลูก แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้คลี่คลายลงไป แต่ก็คงถือว่าเป็นประเด็นหลักในการติดตามเฝ้าระวังของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนในช่วงที่ผ่านมา ล้วนเป็นการแก้ไขระยะสั้น และทุกคนก็ต้องป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก เข้าสู่ปอดและระบบทางเดินหายใจของเราอย่างง่ายดาย เรื่องนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำแนะนำว่า สิ่งที่จะช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมเมืองที่เปลี่ยนไปได้มากที่สุด ก็คือ “พืช” จากงานวิจัยพบว่า พืชชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาและป้องกันฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะโครงสร้างของ “ใบ” ที่สามารถดูดซับฝุ่นได้ถึง 10 ไมครอน ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในระยะยาว ก็คือการทำสวนแนวตั้ง หรือ การทำสวนหลังคาเขียว (Green Wall / Green Roof) ซึ่งจะช่วยในการกรองฝุ่น PM 2.5 ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น และยังเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารบ้านเรือนอีกด้วย "ทุกอาคารสามารถสร้างกำแพงต้นไม้ได้ไม่ต่างกันนะครับ สำหรับอาคารที่มีพื้นที่รอบอาคารทั้งบนดินและในชั้นที่สูงขึ้นไปมากพอ ก็สามารถจัดเป็นสวนแนวราบ หรือปลูกต้นไม้ลงบนดินให้เป็นแนวกำแพงโดยรอบอาคารได้ตามปกติ" สำหรับอาคารที่มีพื้นที่โดยรอบอาคารน้อย สวนอีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม นั่นคือ การจัดสวนแบบแนวตั้ง หรือการปลูกต้นไม้บนโครงที่ยึดอยู่กับกำแพงหรือผนังไปตามความสูงของผนังจนเต็มพื้นที่ ซึ่งทำได้ตั้งแต่ผนังโดยรอบอาคารไปจนถึงพื้นที่เล็ก ๆ อย่างผนังริมระเบียง ไม่เพียงแต่อาคารสำนักงานเท่านั้น ใครที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ก็สามารถลองสร้างสวนแนวตั้งให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคุณเองได้เช่นกัน Manager online 04.02.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร