Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชุดน้ำยาเรืองแสงฝีมือไทยไขคดีในที่เกิดเหตุ  

นักวิจัยไทยพัฒนาชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรงานประดิษฐ์เพื่อการสืบสวนที่ดีขึ้นใช้งานได้ทั้งภายในห้องแล็บและภาคสนามแม้ล้างคราบเลือด คราบวัตถุพยานไปแล้วแต่น้ำยาช่วยให้คราบเรืองแสงได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูวดลธนะเกียรติไกร เจ้าของผลงานPSU-VisDNAkit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพอธิบายว่าชุดน้ำยาดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนหลักคือ ชุดน้ำยาสารเรืองแสงแหล่งกำเนิดแสงทางเลือกและกระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไดเรคพีซีอาร์(DirectPCR)สามารถตรวจระบุตำแหน่งของวัตถุพยานชีวภาพทั้งคราบเลือดน้ำลาย อสุจิและดีเอ็นเอที่เกิดจากการสัมผัสได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ดร.ภูวดลกล่าวว่าชุดอุปกรณ์มีส่วนที่เป็นสเปรย์น้ำยากับแหล่งกำเนิดแสงรวมกับคลิปสำหรับติดกล้องเอาไว้ใช้หาวัตถุพยานทั้งนี้อุปกรณ์ชุดนี้สามารถแยกใช้กันได้อย่างถ้าเป็นน้ำอสุจิหรือน้ำลายที่ล้างออกแล้วแค่ใช้ตัวแหล่งกำเนิดแสงก็สามารถมองเห็นรอยคราบได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นคราบเลือดที่ล้างออกแล้วก็จะฉีดสเปรย์ให้ไปจับกับดีเอ็นเอตรงที่เคยมีเลือดจะเรืองแสงขึ้นมาทำให้สามารถถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานใช้ตามหาผู้ต้องหาได้ "ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จและคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากวัตถุพยานชีวภาพในคดีความมั่งคงได้อย่างมีนัยสำคัญลดการสูญเสียงบประมาณและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและตัดตอนการขยายตัวของเหตุการณ์ความไม่สงบใช้งานได้ทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการหลังจากนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้แก่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์” ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติระดับดีมากและได้จัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2562นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กุมภาพันธ์2562ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติมาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500ผลงาน Manager online 05.02.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร