Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

หลายประเทศเอเชียเพิ่มมาตรการวัดไข้ผู้โดยสารขาเข้าหลังโรคปอดบวมระบาดในจีน   

ผู้โดยสาร 8 คนที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นไปยังไต้หวันแสดงอาการไข้ในระหว่างที่มีการระบาดของโรคปอดบวมปริศนาในประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา สันนิษฐานว่า โรคปอดบวมดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจอักเสบ ขณะที่รัฐบาลจีนเร่งป้องกันการระบาดของโรคนี้ที่มีลักษณะเหมือนโรคซาร์ส ศูนย์ควบคุมโรคของไต้หวัน (CDC) เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มกราคม ว่ามีผู้โดยสารทั้งหมด 8 คนบนเที่ยวบินตรงของสายการบินต่าง ๆ 8 เที่ยวบิน ซึ่งเดินทางจากอู่ฮั่นไปยังไต้หวันที่มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมปริศนาในเมืองที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน CDC ระบุว่า สายการบินเหล่านั้นมีผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบินที่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งหมด 727 คน และมีผู้โดยสาร 8 คนที่มีไข้แต่ก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ และอีกสามคนกำลังได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น CDC เรียกร้องให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าและสัตว์ปีก หากพวกเขาวางแผนที่จะเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย เมื่อวันที่ 3 มกราคม มีรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสอย่างน้อย 44 รายในเมืองอู่ฮั่น และในจำนวนนั้นมีผู้ที่มีอาการรุนแรงอยู่ 11 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการกักแยกไว้เพื่อการสืบสวนหาสาเหตุที่ทำให้พวกเขาป่วยเป็นโรคนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ว่า เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งได้แก่ adenoviruses ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก ไม่น่าจะใช่สาเหตุของการระบาดครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ทางการจีนยืนยันว่าไม่มีหลักฐานการติดเชื้อจากคนไปสู่คนของโรคนี้ แต่ Wang Yuedan ศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เตือนว่าความเป็นไปได้ดังกล่าวยังไม่สามารถตัดทิ้งได้ และสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสอาจจะเป็นสาเหตุของโรคนี้ ตลาดค้าส่งอาหารทะเล Huanan ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคปอดบวมในจีนได้ถูกปิดเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคใแล้วในขณะนี้ เนื่องจากเชื่อว่าเนื้อสัตว์ที่ขายในตลาดแห่งนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ก็มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวมในหมู่ผู้คนที่เพิ่งเดินทางไปอู่ฮั่น และกำลังดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ Voice of America 10.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร