Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อนามัยโลกระบุโรคปอดอักเสบในจีน อาจเกิดจาก‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ แต่ยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

รอยเตอร์ - องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงในวันพุธ (8 ม.ค.) ว่าการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมซึ่งพบผู้ป่วยแล้วกว่า 50 รายที่เมืองอู่ฮั่น ทางภาคกลางของจีน อาจจะเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากไวรัสโรค SARS และ MERS ที่เคยระบาดทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก่อนหน้านี้ ขณะที่ WHO กล่าวว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมยิ่งกว่านี้จึงจะสามารถยืนยันชนิดของไวรัสซึ่งทำให้เกิดการระบาดในครั้งนี้ แต่ก็แถลงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานในวันพฤหัสบดี (9) ว่า ผลเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการที่ตรวจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทีมหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดคราวนี้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สีว์ เจียงกั๋ว นักวิชาการของบัณฑิตยสภาทางวิศวกรรมของจีน ซึ่งเป็นผู้นำของทีมผู้เชี่ยวชาญนี้ บอกกับซินหวาว่า การทดสอบกับตัวอย่างซึ่งได้มาจากพวกคนไข้พบว่า มี 15 ตัวอย่างผลออกมาเป็นบวกซึ่งแสดงว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ในประเทศจีนเวลานี้มีผู้ป่วยด้วยอาการปอดบวมคล้ายๆ กันนี้จำนวน 59 ราย เท่าที่ได้รับรายงานจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ (5) ที่ผ่านมา รายงานข่าวของซินหวากล่าวว่า “อาจจะต้องใช้เป็นเป็นแรมปีกว่าที่พวกนักวิจัยจะสามารถพัฒนายารักษาและวัคซีนปัองกันได้” การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม ซึ่งในประชาชนจีน 1,400 ล้านคนนั้นจำนวนมากจะเดินทางไปเยี่ยมภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ โดยที่รัฐบาลจีนคาดหมายว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนรวม 440 ล้านเที่ยว และเดินทางด้วยเครื่องบินอีก 79 ล้านเที่ยว ทั้งนี้ตามการแถลงข่าวของพวกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดี (9) หวัง หยาง หัวหน้าวิศวกรของกระทรวงคมนาคมจีน กล่าวในการแถลงข่าวคราวนี้ว่า เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทั้งหลายจะเพิ่มความพยายามเพื่อป้องกันไม่ให้โรคปอดบวมนี้ระบาดมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าจะมีมาตรการในการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเหมาะสมตามศูนย์คมนาคมขนส่งสาธารณะสำคัญๆ ทั้งหลาย โคโรนาไวรัสถือเป็นตระกูลไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หลายชนิด ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาเรื่อยไปจนถึงโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส SARS) และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส MERS) WHO ตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อโคโรนาไวรัสโผล่ขึ้นมาอาละวาดแบบมีรอบระยะเวลา เป็นต้นว่าปรากฏตัวขึ้นในปี 2002 ในรูปการระบาดของโรคซาร์ส และในปี 2012 ในรูปของโรคเมอร์ส นอกจากนั้น WHO ยังอ้างอิงความเห็นของพวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายจีนที่ระบุว่า ไวรัสซึ่งระบาดในหมู่คนไข้ที่เมืองอู่ฮั่นนั้น สามารถทำให้คนไข้ป่วยหนักอาการรุนแรงในบางราย แต่ดูเหมือนไม่ได้สามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้อย่างง่ายดาย “ยังจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารอันครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเพื่อยืนยันเชื้อโรคนี้ รวมทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในหมู่ประชากร, ลักษณะอาการของโรค, การตรวจสอบเพื่อระบุต้นตอ, โหมดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลง, ขนาดขอบเขตของการติดเชื้อ, และมาตรการต่อสู้เชื้อดรคที่จะนำมาใช้ได้” คำแถลงของ WHO บอก Manager online 9.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร