Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์ ซ่อมแซมตัวเอง-เพิ่มจำนวนเองได้   

หลายคนนึกฝันอยากจะมี Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยวัสดุก่อสร้างสุดล้ำตั้งแต่ฐานราก ตอนนี้นักวิจัยจาก University of Colorado พยายามพัฒนาวัสดุก่อสร้างเนื้อแข็งที่เรียกว่า Engineered Living Materials หรือ ELM อันเป็นวัสดุที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ อันได้แก่ เนื้อไม้ เอธานอลจากข้าวโพด และเส้นใยจากฝ้ายมาผสมกัน ก่อนจะใส่ส่วนผสมสำคัญ นั่นคือ ไซยาโนแบคทีเรีย ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ เพื่อทำหน้าที่ปลุกชีพให้วัสดุก่อสร้างนี้ให้มีชีวิตเหมือนกับแฟรงเกนสไตน์ กล่าวคือ จะทำให้วัสดุชนิดนี้สามารถรับรู้ สื่อสาร หรือแม้กระทั่งมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันได้ ก่อนหน้านี้ ทีมวิจัยคิดค้นวัสดุก่อสร้างที่สามารถรับรู้แรงกดดัน ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย หรือรับรู้และสัมผัสกับแสงได้ ฟังดูน่าขนลุก แต่คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์นี้ มีศักยภาพที่เหนือกว่าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม เพราะ Wil Srubar หนึ่งในทีมพัฒนาวัสดุก่อสร้างแฟรงเกนสไตน์นี้ บอกว่า ทีมงานได้ผสมไซยาโนแบคทีเรียเข้าไปในวัสดุก่อสร้างที่เป็นทรายและไฮโดรเจลที่สามารถกักเก็บน้ำและสารอาหารในนั้นได้ เมื่อแบคทีเรียได้รับสารอาหารและน้ำเพียงพอ มันจะสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตออกมา ซึ่งพอมันแห้งลงก็จะสร้างอิฐก้อนที่แข็งแรงเหมือนซีเมนต์ได้ และกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ซ้ำๆ นั่นหมายถึง คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์นี้สามารถซ่อมแซมตัวเองเมื่อผุกร่อนเสียหาย อีกทั้งยังเพิ่มจำนวนได้เองตามธรรมชาติเสียด้วย Srubar เพิ่มเติมว่า คอนกรีตแฟรงเกนสไตน์ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และได้ทำการทดสอบต่อไป ด้วยการนำอิฐแบบดั้งเดิมมาตัดครึ่ง แล้วผสมทราย ไฮโดรเจล และสารอาหารที่จำเป็นสำหรับไซยาโนแบคทีเรีย และพบว่าส่วนผสมดังกล่าวได้ซ่อมแซมอิฐให้งอกใหม่เป็น 2 ก้อนใหม่ได้ ภายในเวลา 6 ชั่วโมง และเมื่อแบ่งก้อนอิฐที่งอกใหม่และทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง พวกเขาก็ได้อิฐมาใหม่รวม 8 ก้อน ทีมวิจัยจาก University of Colorado หวังว่า วัสดุก่อสร้าง ELM จะเป็นรากฐานสำหรับสิ่งก่อสร้างบนดาวอังคาร เพราะแม้จะเป็นเรื่องยากที่นักบินอวกาศจะขนอิฐปูนไปก่อสร้างบนดวงดาวที่ห่างไกล แต่พวกเขาสามารถนำแบคทีเรียไปผสมกับวัสดุก่อสร้างบนดาวอื่น เพื่อทำสิ่งปลูกสร้างบนนั้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกต้นไม้ในดาวเคราะห์ที่ไร้แหล่งน้ำเหมือนในอดีต Voice of America 17.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร