Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

Google เปิดตัว “Envelope” ซองจดหมายเพื่อลดใช้งานสมาร์ทโฟน  

กูเกิล (Google) เปิดตัวโครงการพิเศษในชื่อเอ็นเวลโลป (Envelope) อาสาเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีที่รบกวนชีวิตประจำวัน Envelope มาในรูปซองกระดาษลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ พร้อมกับแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้ยังรับสายหรือถ่ายรูปทั้งที่โทรศัพท์ยังอยู่ในซอง ล่าสุดเปิดชวนผู้ใช้ร่วมทดลอง Envelope กับโทรศัพท์ว่าจะอดทนไม่แกะโทรศัพท์มือถือออกจากซองได้นานแค่ไหน? จากวิดีโอของ Google ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Envelope ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์เป็นหน้าจอสำหรับโทรออก ซึ่งจะมีเพียงปุ่มหมายเลขสำหรับกด โดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้โทรด่วนได้ ไม่เพียงแอป Google กระตุ้นให้ผู้ใช้ใส่โทรศัพท์ไว้ในซอง Envelope ที่พิมพ์ตัวเลขไว้ด้านหน้า โดยซองจดหมายนี้สามารถดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์และประกอบที่บ้านได้ นอกจาก Google จะสนับสนุนให้ผู้ใช้ทดลองปิดผนึกซองใส่โทรศัพท์ด้วยกาวให้แน่นหนา Google ยังแสดงว่ามีซอง Envelope อีกรุ่นสำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ถ่ายภาพและวิดีโอได้แทนการโทรออก ซึ่งจะมีรอยตัดด้านหลังซองที่ออกแบบมาสำหรับเว้นช่องให้เซ็นเซอร์กล้องหลังและสองปุ่มกล้องบนหน้าจอด้านหน้า และผู้ใช้จะต้องฉีกซองออก เพื่อหยิบโทรศัพท์ออกจากซองหากต้องการใช้งานเต็มรูปแบบ ไอเดียของ Google เบื้องหลังความคิดของ Envelope นั้นน่าสนใจมาก เพราะเป็นการจัดหาวิธีจัดการกับโทรศัพท์มือถือที่มักทำให้จิตใจของเจ้าของไขว้เขวได้อย่างไม่แพงและเรียบง่าย ประเด็นนี้ Google อธิบายว่า Envelope เกิดมาเพื่อตอบโจทย์หลายคนที่รู้สึกว่าใช้เวลากับโทรศัพท์มากเกินไป และกำลังพยายามหาสมดุลกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Google ย้ำว่า Envelope เป็นผลงานการออกแบบซองกระดาษชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานของสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และในเวลาที่สมาร์ทโฟนถูกปิดผนึกอยู่ภายใน ก็จะทำให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับการถูกรบกวนน้อยลง อย่างน้อยก็ในชั่วขณะหนึ่ง น่าเสียดายที่ Envelope มีให้บริการสำหรับ Google Pixel 3a เท่านั้นในขณะนี้ โดยแอป Envelope สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Manager online 24.01.63

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร