Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิทย์เผยไวรัสอู่ฮั่น อาจข้ามสายจากค้างคาวสัตว์เลือดอุ่น สู่ งู เลือด  

Scientific American เผย (22 ม.ค.) บทความของคณะนักวิจัยจีน ไห่โถว กั่ว และกวงซิง โหลว, โซว เจียง เกา (Haitao Guo, Guangxiang "George" Luo, Shou-Jiang Gao) ซึ่งใช้การวิเคราะห์รหัสโปรตีนของโคโรนาไวรัส อู่ฮั่น 2019 เปรียบเทียบกับรหัสโปรตีนจากโคโรนาไวรัส อื่น ๆ ที่พบในสัตว์ต่าง ๆ เช่น นก งู มาร์มอต เม่น ค้างคาว และมนุษย์ พบว่ารหัสโปรตีนในโคโรนาไวรัส 2019-nCoV นั้นใกล้เคียงกับที่พบใน "งู" มากที่สุด รายงานระบุว่า งูมักตามล่าค้างคาวในป่า ขณะที่ก็มีการขายงูในตลาดอาหารทะเลท้องถิ่นในอู่ฮั่นจึงเพิ่มความเป็นไปได้ที่โคโรนาไวรัส 2019 อาจกระโดดจากงูถึงมนุษย์ในช่วงแรกของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส อย่างไรก็ตามวิธีที่ไวรัสสามารถปรับให้เข้ากับโฮสต์ของไวรัสโคโรนาซึ่งมีเลือดเย็นและเลือดอุ่นต่างกันยังคงเป็นปริศนา ผู้เขียนรายงานและนักวิจัย ต่างยังต้องตรวจสอบที่มาของไวรัสผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การ ค้นหาลำดับ 2019-nCoV จากงูจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดการระบาดตลาดอาหารทะเลได้รับการฆ่าเชื้อและปิดตัวลงแล้ว ซึ่งทำให้มีความท้าทายในการติดตามสัตว์ที่มาจากไวรัสตัวใหม่ การสุ่มตัวอย่าง DNA จากสัตว์ที่ขายในตลาด ทั้งจากงูและค้างคาวป่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันที่มาของไวรัส อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่รายงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการพัฒนาโปรโตคอลการป้องกันและการรักษา การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019-nCoV เป็นอีกสิ่งเตือนใจว่าผู้คนควรจำกัดการบริโภคสัตว์ป่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน Manager online 23.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร