Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เทรนด์ลดน้ำหนักแบบใหม่ในอเมริกา “จำกัดช่วงเวลากิน”  

Fasting หรือ การจำกัดเวลารับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมของคนโบราณที่กลายมาเป็นเทรนด์การลดน้ำหนักล่าสุดในอเมริกาอีกด้วย "การจำกัดเวลารับประทานอาหาร" คือวิธีการลดน้ำหนักซึ่งแทนที่จะเน้นจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน แต่กลับจำกัดเวลาในการทานอาหารแทน ซึ่งไม่ยากเหมือนวิธีอื่น ๆ เนื่องจากเวลาที่อดอาหารนี้อาจรวมเวลาที่นอนหลับเข้าไปด้วย แนวคิดพื้นฐานของการทานอาหารแบบจำกัดเวลาคือ การทานอาหารในระยะเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นอดอาหารเป็นเวลา 16 ชั่วโมง โดยแต่ละคนอาจจำกัดระยะเวลาการทานอาหารสั้นลงหรือเพิ่มให้นานขึ้นก็ได้ หรือบางคนอาจทานอาหารเพียงวันละมื้อเดียว ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือการอดอาหารหลายวันในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งในวันที่อดอาหาร บางคนอาจจะอนุญาตให้ตัวเองทานอาหารได้ประมาณ 600 แคลอรีเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรทานมากเกินไปเมื่อเลิกอดอาหารแล้ว อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการจำกัดเวลารับประทานอาหารต่อสุขภาพนั้นยังมีข้อจำกัด รวมถึงประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักด้วย ขณะที่การศึกษาวิจัยแนะว่า วิธีการนี้อาจไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักมากไปกว่าการลดปริมาณแคลอรีของอาหารที่รับประทานในระยะยาว คุณ Krista Varady ผู้ศึกษาเรื่องการจำกัดเวลารับประทานอาหาร ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ วิทยาเขตชิคาโก กล่าวว่า วิธีการลดน้ำหนักแบบนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่หลอกร่างกายของตัวเองให้ทานอาหารแคลอรีน้อยลงนั่นเอง ส่วนคุณ Courtney Peterson แห่งมหาวิทยาลัยแอละบามา วิทยาเขตเบอร์มิงแฮม เป็นอีกผู้หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้จากการจำกัดเวลารับประทานอาหาร ไม่ได้ดีเหมือนที่บางคนแนะนำ แต่เป็นการโฆษณาเกินจริงเสียมากกว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนกล่าวว่า การจำกัดเวลารับประทานอาหารอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน อ้างอิงการศึกษาวิจัยที่ศึกษาอาสาสมัคร 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่จำกัดเวลารับประทานอาหาร และกลุ่มที่จำกัดปริมาณแคลอรี ผลปรากฏว่ากลุ่มที่อดอาหารมีอัตราการออกจากการศึกษากลางคัน 38% เทียบกับกลุ่มที่จำกัดปริมาณแคลอรีซึ่งออกกลางคันเพียง 29% ถึงกระนั้น วิธีนี้อาจจะง่ายกว่าสำหรับคนที่มักจะงดทานอาหารอยู่แล้วในช่วงเวลาที่งานยุ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทดลอง และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยังไม่แนะนำให้เด็ก ๆ หรือผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำ หรือผู้ที่มีประวัติการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ ใช้วิธีการนี้ในการลดน้ำหนักแต่อย่างใด Voice of America 23.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร