Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

แพทย์ญี่ปุ่นในอู่ฮั่นเผยสถานการณ์ “ร้ายแรงกว่าที่คิด”  

แพทย์ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงกว่าที่มีการรายงานอย่างมาก เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดเผยข้อมูลของทางการจีน สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับแพทย์ฝึกหัดชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ที่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ภายใต้โดยมีเงื่อนไขไม่เปิดเผยตัว แพทย์ฝึกหัดชาวญี่ปุ่นผู้นี้กล่าวว่า "ผู้คนไม่ตื่นตัวเรื่องเชื้อไวรัสในช่วงเริ่มต้น ผมคิดว่าไม่มีใครคาดคิดว่า มันจะแพร่ระบาดรวดเร็วแบบนี้" แพทย์ฝึกหัดชาวญี่ปุ่นผู้นี้ประเมินว่า จำนวนผู้ติดเชื้ออาจสูงกว่าที่มีการรายงานอย่างมาก โดยระบุว่า ราววันที่ 3 มกราคม เขาได้ข่าวว่าบุคคลากรทางการแพทย์อาจจะติดเชื้อ แต่สื่อมวลชนจีนใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์ จึงจะรายงานว่า บุคคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พ่อเมืองอู่ฮั่นโบ้ย ต้องรออนุมัติถึงเผยข้อมูลได้ ทางการเมืองอู่ฮั่นถูกวิจารณ์อย่างมาก เรื่องการปกปิดข้อมูล จนทำให้การระบาดแพร่กระจายไปจนยากจะควบคุม โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีน ที่ชาวจีนหลายล้านคนจะเดินทางทั้งในและต่างประเทศ นายโจว เซียนวั่ง นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น ยอมรับว่า เปิดเผยข้อมูลล่าช้า เพราะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยเหนือ คือ มณฑลหูเป่ย และคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนก่อน จึงจะเปิดเผยข้อมูลได้ นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น ยอมรับด้วยว่า การมีมาตรการปิดเมืองอู่ฮั่น มีผู้ที่เดินทางออกนอกเมืองมากกว่า 5 ล้านคน เขายังกล่าวว่า ตระหนักดีถึงความไม่พอใจของประชาชน แต่มาตรการต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เพื่อควบคุมโรค ผู้เชี่ยวชาญชี้ ไม่มีอาการก็แพร่เชื้อได้ ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นกล่าวว่า การควบคุมการติดเชื้อและการป้องกัน ทำได้ยากสำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นขณะที่ผู้คนยังไม่แสดงอาการ ศาสตราจารย์มิตสึโอะ คากุ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แห่งโทโฮกุ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้มีการควบคุมการสัญจรในอู่ฮั่นและที่อื่น ๆ ในประเทศจีน พร้อมกล่าวว่า ทางการจีนรู้สึกถึงความเร่งด่วนมากขึ้นเนื่องจากคนที่เป็นพาหะของไวรัสนี้ อาจแพร่กระจายไวรัสนี้ได้แม้ในช่วงที่ไม่แสดงอาการ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต่างจากสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เพราะว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโรคซาร์สและโรคเมอร์ส จะไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น ขณะที่ตัวเองยังไม่แสดงอาการ เช่น ไอ หรือมีน้ำมูก ศาสตราจารย์คากุเตือนว่า คนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอาจมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมเตือนให้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับไวรัสนี้แม้เพียงเล็กน้อย เพราะเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน Manager online 28.01.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร