Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2562
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 


ข่าวที่ต้องการ
 
ข่าวที่ 151 ถึง 200 จากที่พบ 7696 รายการ

ลำดับ
หัวข้อข่าว
151.
ส่องจังหวัดทอป 5 “สร้างขยะมากแค่ไหน ใน 1 วัน” (30/10/2561 )
152.
ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมไปตรวจตรา “ก๊าซเรือนกระจก” (30/10/2561 )
153.
นักวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชให้เก็บกักแก๊สคาร์บอนได้ถาวร (29/10/2561 )
154.
คาด ก.อุดมศึกษาฯ ทำงานได้หลังเลือกตั้ง จับตา "สุภัทร-สรนิต"ว่าที่ปลัดกระทรวงใหม่ (26/10/2561 )
155.
คัด 11 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ตะลุยญี่ปุ่น (26/10/2561 )
156.
เห็นชอบตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ผนวกอุดมศึกษา-วช.-สกว. (26/10/2561 )
157.
นักวิจัยในอังกฤษพัฒนาเทคนิคใหม่พยากรณ์ 'หัวใจวาย' ล่วงหน้า (25/10/2561 )
158.
พบวิธีใหม่บำบัดวัณโรคดื้อยาหลายขนานได้ผล 80 % (25/10/2561 )
159.
แพทย์จุฬาฯ ลุยเฟสสอง "ยาต้านมะเร็ง" จากภูมิคุ้มกัน พร้อมวิจัยเซลล์บำบัด-วัคซีนรักษามะเร็ง (25/10/2561 )
160.
พบหลักฐานขยะพลาสติกเข้าสู่ทางเดินอาหารมนุษย์ (25/10/2561 )
161.
นักวิจัยทดลองปราบ 'ยุงก้นปล่อง' ด้วยพันธุวิศวกรรมตกแต่งยีน (24/10/2561 )
162.
วงการแพทย์งุนงง!! โรคลึกลับทำให้เด็กเกิดอาการไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลัน (22/10/2561 )
163.
สนามบินที่นครเซี่ยงไฮ้เริ่มใช้การเช็คอินด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (22/10/2561 )
164.
ลุ้น "กัญชา" รักษาโรค 1 ม.ค. 62 ชี้แก้ประเภท "ยาเสพติด" ทำได้ใน 1 เดือน (18/10/2561 )
165.
ลูกๆ สานงานพ่อตีพิมพ์เล่มสุดท้ายของ “ฮอว์กิง” (18/10/2561 )
166.
มาเลเซียไม่รอแล้ว! ออกโรดแมปแบนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งหมดในปี 2030 (16/10/2561 )
167.
เทคโนโลยีใหม่สำหรับกู้และวิเคราะห์ข้อมูลจากโดรน (16/10/2561 )
168.
บ.จีนร่วมพัฒนานวัตกรรม 'พลาสติก' ละลายน้ำได้ ลดมลภาวะทางทะเล (12/10/2561 )
169.
เปิดตัว“ถนนจากขยะพลาสติก”แห่งแรกในไทย ผ่านแล็ปจุฬาฯ ทดสอบแข็งแรงกว่ายางมะตอยปกติถึง 30 % (12/10/2561 )
170.
นักวิจัยพบ “กังหันลม” มีส่วนทำโลกร้อน (12/10/2561 )
171.
นักวิจัยพบสารสกัดจากเห็ดป้องกัน “โรคผึ้งตายยกรัง” (11/10/2561 )
172.
เกล็ดเลือดจากสเต็มเซลล์ผิวหนัง จุดความหวังผู้ป่วยโรคเลือด/ไข้เลือดออก (11/10/2561 )
173.
จุฬาฯรอส่งต่อเนยเทียมโอเมก้าสูง (11/10/2561 )
174.
โชว์นวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปจานใบไม้ลดขยะพิษพลาสติก (11/10/2561 )
175.
ผลักดันรัฐใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล “ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” (10/10/2561 )
176.
เกล็ดเลือดจากสเต็มเซลล์ผิวหนัง จุดความหวังผู้ป่วยโรคเลือด/ไข้เลือดออก (10/10/2561 )
177.
เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (10/10/2561 )
178.
นักวิจัยพัฒนาวัสดุเปลี่ยนรูปร่างได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติ (8/10/2561 )
179.
นักดาราศาสตร์อาจพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งแรก (8/10/2561 )
180.
นาโนเทคเดินหน้าสร้างเครือข่ายนาโนเทคโนโลยีระยะที่3 (8/10/2561 )
181.
๕ ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”! โลกเพิ่งรู้วิธีทำให้ดินไร้ค่ากลับมามีประโยชน์ด้วยวิธี “แกล้งดิน”!! (5/10/2561 )
182.
สมอ. พบภาชนะเมลามีนมีสารอันตราย เล็ง ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับในปี 2562 (5/10/2561 )
183.
รู้จักงานพัฒนา “เอ็นไซม์” ผลงานระดับโนเบล (4/10/2561 )
184.
นักดาราศาสตร์อาจพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งแรก (4/10/2561 )
185.
นักดาราศาสตร์อาจพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งแรก (4/10/2561 )
186.
โนเบลแพทย์ 2018 รักษามะเร็งที่ระบบภูมิคุ้มกัน (2/10/2561 )
187.
นักวิทย์โนเบลตั้งเป้าวิจัยมะเร็งต่อเพื่อช่วยคนให้ได้มากที่สุด (2/10/2561 )
188.
วช.หนุนงานวิจัยตอบโจทย์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค (1/10/2561 )
189.
งานวิจัยชี้ 'อาหารเช้าที่มีประโยชน์' ช่วยให้เด็กสมองดี (1/10/2561 )
190.
ผลวิจัยชี้ น้ำเกลือ-ผงฟู ช่วยลดอาการช่องปากอักเสบในผู้ป่วยเคมีบำบัด (1/10/2561 )
191.
ก.วิทย์จัดงานจับคู่ตลาดภาครัฐให้สตาร์ทอัพ (1/10/2561 )
192.
2 ยานโรเวอร์ญี่ปุ่นลงจอดและเริ่มสำรวจดาวเคราะห์น้อย (27/9/2561 )
193.
4 หน่วยงาน ผนึกสร้างเครือข่าย นักธุรกิจ-นักนโยบาย-นักวิจัย รุ่นใหม่ “รับมือโลกร้อน” (27/9/2561 )
194.
นักวิจัยพบ “ไมโครพลาสติก” เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารผ่านยุงได้อีกช่องทาง (25/9/2561 )
195.
เครื่องช่วยฟัง-แอพช่วยสื่อสาร สิ่งประดิษฐ์ขายได้ (25/9/2561 )
196.
ไทยทำได้! เปลี่ยน 'แกลบ’ เป็นซูเปอร์แบตฯ (25/9/2561 )
197.
แชมป์โลก “รีไซเคิลขยะ” ยังกระจุกในยุโรป โดยทำได้เกินกว่าร้อยละ 50 (24/9/2561 )
198.
ก.วิทย์ฯ-สวทช.ร่วมการไฟฟ้า-ขสมก.เตรียมผลิตรถไฟฟ้าจากรถเมล์เก่าครั้งแรกในไทย (24/9/2561 )
199.
สธ.เปิดคัดกรอง "อาการดาวน์" หญิงท้องอายุ 35 ปีขึ้นไปฟรี ใช้ตรวจเลือดแทนเจาะน้ำคร่ำ รู้ผลใน 7 วัน (21/9/2561 )
200.
มหาวิทยาลัย No Plastic ขยี้แนวทางประชารัฐ “ลดขยะพลาสติก” (21/9/2561 )
   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Wednesday October 3, 2018 4:14 PM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร