Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2562
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 


ข่าวที่ต้องการ
 
ข่าวที่ 351 ถึง 400 จากที่พบ 7847 รายการ

ลำดับ
หัวข้อข่าว
351.
มหาวิทยาลัย No Plastic ขยี้แนวทางประชารัฐ “ลดขยะพลาสติก” (21/9/2561 )
352.
ปรับปรุงพันธุ์ "ข้าวก่ำ มช." ยับยั้งมะเร็ง-โรคหัวใจ ผลงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (21/9/2561 )
353.
ประวัติการเดินทางของนักฟิสิกส์สู่อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ (21/9/2561 )
354.
ร่วมยินดี “โจเซลิน เบลล์” ผู้พบคลื่นพัลซาร์รับรางวัลพิเศษที่ “สตีเฟน ฮอว์กิง” เคยได้รับ (18/9/2561 )
355.
สร้างเครื่องขยายผลึกปุ๋ยจากน้ำเสียฟาร์มหมู (18/9/2561 )
356.
ต.ค.เปิดเว็บลงทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิด (18/9/2561 )
357.
'สาหร่าย' อาจช่วยให้วัวเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม (18/9/2561 )
358.
สิงคโปร์ รั้งแถวหน้าโลก “บริหารจัดการขยะ” แต่ยอดการใช้พลาสติกผู้บริโภคกลับไม่ลด (17/9/2561 )
359.
แบคทีเรียในน้ำลายหมีสีน้ำตาล อาจเป็นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ (17/9/2561 )
360.
นักดาราศาสตร์จี้คืนสถานะดาวเคราะห์ให้พลูโต อีกครั้ง (12/9/2561 )
361.
“ซีเมนต์กระดูก” ช่วยเซลล์กระดูกเจริญเติบโตได้ใหม่ ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย (12/9/2561 )
362.
“พุดดิ้งผัก” งานวิจัยจากมหิดลช่วยผู้สูงวัยกินผักไม่ต้องเคี้ยว (12/9/2561 )
363.
ทีมนักวิจัยใช้เส้นไหมพรมสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเล ตั้งเป้าใช้ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (10/9/2561 )
364.
ดวงอาทิตย์เข้าสู่ “วัฏจักรสุริยะ” รอบใหม่เร็วกว่าที่คาด (10/9/2561 )
365.
ธรรมศาสตร์ โชว์ 3 นวัตกรรม ยกระดับสินค้าทางการเกษตรไทย (10/9/2561 )
366.
หัวปลี ยอดสมุนไพรของดีเมืองไทย ดังไกลข้ามโลก (6/9/2561 )
367.
ก.วิทย์-มทส.ใช้สะเต็มศึกษาพัฒนาเด็กประถม – มัธยมอีสานตอนล่าง (6/9/2561 )
368.
อวัยวะเทียมยุคหน้า ปลูกถ่ายด้วยวัสดุแกรฟีน (3/9/2561 )
369.
ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาแห่งแรกของไทย (3/9/2561 )
370.
นักวิจัยพยายามพัฒนาหุ่นยนต์ให้แก้ไขความผิดพลาดในการทำงานด้วยตัวเอง (3/9/2561 )
371.
เทคโนโลยี “โรงคัดบรรจุ” เพิ่มราคาสับปะรดสดได้ 2 เท่า (31/8/2561 )
372.
เฟ้น 4 โครงงานวิจัยเตรียมส่งทดลองในอวกาศ (28/8/2561 )
373.
เบญจมาศฝีมือไทย ลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์สายพันธุ์ (28/8/2561 )
374.
นักวิทย์ฯจีนพัฒนาแอพฯระบุสายพันธุ์ศัตรูพืช ลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืช (27/8/2561 )
375.
น้ำผสม “น้ำย่านางสกัดเย็น” เช็ดตัวผู้ป่วย ช่วยลดไข้สูงได้ดี (27/8/2561 )
376.
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีใหม่รับมือกับปรากฏการณ์ “กระแสน้ำสีแดง” (27/8/2561 )
377.
นักวิจัยฯ จีน พบยีนสำคัญที่สัมพันธ์กับอายุขัยของสิ่งมีชีวิต (24/8/2561 )
378.
บรรยากาศมหกรรมวิทย์ฉลอง 150 ปี "สุริยุปราคาหว้ากอ" (22/8/2561 )
379.
เอสซีจี โชว์ฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย “เฟสท์” บรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ ที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (22/8/2561 )
380.
Thai Food Terms แอปฯ ช่วยแปรอาหารไทยได้ถึง 7 ภาษา (20/8/2561 )
381.
ผู้เชี่ยวชาญชี้ นก เรียนรู้การฟังเสียงของกันและกัน (20/8/2561 )
382.
แผ่นแปะสมุนไพร รักษาแผลเบาหวาน (17/8/2561 )
383.
มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งเป้า 1 ปี ลดขยะพลาสติก ร้อยละ 50 (17/8/2561 )
384.
ฝรั่งเศส No Plastic ! จ่อขึ้นราคาสินค้า “พลาสติกรีไซเคิลไม่ได้” (16/8/2561 )
385.
22 ส.ค.ถอดบทเรียน “13 ชีวิตรอดแล้ว” จาก “แผนที่พี่ช่วยน้อง” (16/8/2561 )
386.
'ธนาคารน้ำนมแม่' รับบริจาคน้ำนมลดการเสียชีวิตของทารกในเคนย่า (15/8/2561 )
387.
นักวิจัยออสเตรเลียเปิดตัวเชื้อเพลิงชนิดใหม่ผลิตจาก "แอมโมเนีย" (15/8/2561 )
388.
นักวิจัยใช้วิธี 'ผสมเทียมหลอดแก้ว' เพิ่มจำนวนลูกแรดขาว (14/8/2561 )
389.
ชมของจริง "แคปซูลหมูป่า" ในมหกรรมวิทย์ '61 (14/8/2561 )
390.
ถอดบทเรียนทันใจเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์ติดถ้ำ” ที่มหกรรมวิทย์ '61 (14/8/2561 )
391.
นักวิจัยหาทางออก “ดินถล่ม” ให้แล้ว เหลือประชาชนปฏิบัติตาม (14/8/2561 )
392.
ดึงญี่ปุ่นช่วยยกระดับการเกษตรไทยสู่ 4.0 (3/8/2561 )
393.
พาไปชมทุ่งนาไฮเทคใช้ “เลเซอร์” ช่วยปรับระดับพื้นที่ (3/8/2561 )
394.
นักวิจัยเคมีไฟฟ้า จากจุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี (3/8/2561 )
395.
กระดูกเทียมยืดหยุ่นได้จาก 'เครื่องพิมพ์สามมิติ' เปลี่ยนโฉมหน้าการผ่าตัดกระดูก (3/8/2561 )
396.
ชงบรรจุ “โรค” ควรใช้ “กัญชา” รักษาเพิ่ม ทั้งแข็งเกร็ง ปวดจากระบบประสาท โรคทางสมอง (31/7/2561 )
397.
วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์ พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ (31/7/2561 )
398.
คอนกรีตใยกัญชง วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก (31/7/2561 )
399.
นักวิจัยคิดค้นการตรวจเลือดเพื่อหา 'เซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรง' (25/7/2561 )
400.
อย.จ่อตรวจอาหารอ้าง “ไขมันทรานส์ 0 %” หวั่นหลอกลวง เปิด 3 มาตรการเข้มหลังแบนไขมันทรานส์ (25/7/2561 )
   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Wednesday October 3, 2018 4:14 PM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร