*31...
 

 หัวข้อข่าว โครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน ปี 2545
โครงการส่งเสริมฯ ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วันที่ 13 สิงหาคม 2545
Update .: 16/8/2550