*31...
  มะม่วงดอง
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  1. มะม่วงแก้วดิบ ล้างสะอาด 10 กก.
2. เกลือ 1 กก.
3. น้ำสะอาด 9 กก. (ยกเว้นน้ำฝนเนื่องจากน้ำฝนมีความเป็นกรด อาจทำให้มะม่วงเน่าเสียเร็ว)
  กรรมวิธี
  1. ต้มน้ำเกลือ พักทิ้งไว้ให้เย็น
2. ต้องการให้เนื้อมะม่วงแข็ง ให้แช่มะม่วงในน้ำปูนใสก่อน ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. บรรจุในถังพลาสติก ก่อนปิดฝาให้ขัดด้วยไม้ไผ่กันมะม่วงลอย ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจทำให้มะม่วงเน่าเสียได้ เก็บไว้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ จนถึง 1 ปี
  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  1. ภาชนะสำหรับดอง
หมายเหตุ ภาชนะในการดอง ใช้ถังพลาสติกจะดีกว่าโอ่ง ไห หรือภาชนะอื่น ๆ เนื่องจากภาชนะอื่นมีรูพรุนอาจทำให้มะม่วงเสียหายได้
  แหล่งที่มา
  เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 4/2545
 
.: MENU
.: BACK