*31...
  เปลือกมะนาวแช่อิ่ม
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  1. เปลือกมะนาว 1,000 กรัม
2. น้ำตาลทราย 1,000 กรัม
  กรรมวิธี
  1. นำเปลือกมะนาวมาขยำน้ำทิ้ง 2-3 ครั้ง นำไปต้มเปลี่ยนน้ำทิ้ง 3-4 ครั้ง หรือจนหายรสขม
2. แช่เปลือกมะนาวในน้ำเชื่อมที่มีความข้น 30 องศาบริกซ์ (น้ำตาล 225 กรัม ต่อน้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
3. รุ่งขึ้นเอาชิ้นเปลือกมะนาวออกจากน้ำเชื่อม เพิ่มความข้นของน้ำเชื่อมทุกวันโดยการเติมน้ำตาลทรายอีกวันละ 100 กรัม แล้วต้มน้ำเชื่อมให้เดือดก่อนนำเปลือกมะนาวลงแช่ทุกครั้ง
4. ทำทุกวันจนครบ 6 วัน จะได้ความเข้มข้นน้ำเชื่อม 75 องศาบริกซ์ แช่เปลือกมะนาวไว้ในน้ำเชื่อมอีก 2 คืน
5. นำเปลือกมะนาวขึ้นตากแดด หรือตากในตู้อบลมร้อนไฟฟ้าอุณภูมิ 65-70 องศาเซลเซียล จนแห้งจับไม่ติดมือ บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด

  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  1. ภาชนะปรุงอาหาร
2. ตู้อบลมร้อน
  แหล่งที่มา
  1. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กองส่งเสริมเทคโนโลยี. เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร มะนาว ส้ม และเสาวรส. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537.
2. เอกสารเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
.: MENU
.: BACK